Ärendelista Höglandets överförmyndarnämnd 15 maj 2024

Ärendelista vid möte med Höglandets överförmyndarnämnd onsdagen den 15 maj klockan 14.00.

1 Val av justeringsperson
2 Föregående protokoll
3 Beslutsuppföljning
4 Vitesföreläggande årsräkning 2023
5 Vitesföreläggande årsräkning 2023
6 Vitesföreläggande årsräkning 2023
7 Vitesföreläggande årsräkning 2023
8 Vitesföreläggande årsräkning 2023
9 Vitesföreläggande årsräkning 2023
10 Vitesföreläggande årsräkning 2023
11 Vitesföreläggande årsräkning 2023
12 Vitesföreläggande årsräkning 2023
13 Vitesföreläggande årsräkning 2023
14 Vitesföreläggande årsräkning 2023
15 Vitesföreläggande årsräkning 2023
16 Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva rörelse
17 Ansökan om uttagstillstånd från överförmyndarspärrat konto
18 Ansökan om uttagstillstånd från överförmyndarspärrat konto
19 Prognos 2 2024 - ekonomiskt utfall och helårsprognos
20 Uppföljning av nämndens mål 2024
21 Information från verksamheten
22 Delgivning av beslut
23 Övriga frågor