Föreskrift om eldningsförbud

Vetlanda kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Vetlanda kommun.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.