Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd 16 september 2020

Ärendelista vid möte med Höglandets överförmyndarnämnd onsdagen den 16 september, klockan 14.00.

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Föregående protokoll
 3. Avtal med Social & Förvaltartjänst i Skaraborg
 4. Utdömande av vite, sluträkning ej inkommen
 5. Samtycke till arvskifte, omyndigt barn
 6. Utdömande av vite, sluträkning ej inkommen
 7. Samtycke till placeringar
 8. Ekonomi uppföljning
 9. Granskning
 10. Nyckeltal
 11. Information – Protokoll från Eksjö kommun - Ansvarsfrihet
 12. Information om aktuella ärenden
 13. Eventuella övriga frågor