Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Kommunfullmäktige 22 januari 2020

Ärendelista vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 januari 2020, kl. 18.30 i kommunfullmäktiges sessionssal. Elever från den kommunala musikskolan underhåller före sammanträdet.

Protokollet från sammanträdet kommer att justeras den 29 januari 2020, kl. 14.30 på kommunkansliet. Föreslagna protokolljusterare och rösträknare:
Henrik Tvarnö (majoritet) och Jan Johansson (opposition)
1:a ersättare Carina Bardh (majoritet) och Monica Samuelsson (opposition)
2:a ersättare Dan Ljungström (majoritet) och Mikael Loberg (opposition)

Välkommen!

Ärendelista

 1. "Vetlanda och demokratin - 100 år"
  Föredrag av Mikaela Steinbach
 2. Meddelanden
 3. Motioner
 4. Avsägelser
 5. Interpellationer
 6. Frågor
 7. Information från kommunstyrelsen
  Henrik Tvarnö, kommunstyrelsens ordförande
 8. Avsiktsförklaring avfallssamarbete - Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
  Ola Rosander, VD, Njudung Energi
 9. Redovisning av medborgarundersökning 2019
  Maria Gromer, utvecklingsstrateg
 10. Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023
  Ida Stenvall, beredskapssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund
 11. Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2019 - vård- och omsorgsnämnden
 12. Valärenden