Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Beslut om dispens från eldningsförbud

Undantag för valborgsmässofirande 2019-04-30, Serarpsssjön, Näshult

Tomas Wilhelmsson, medges härmed undantag från föreskrift om eldningsförbud, daterat 2019-04-24.
Undantag gäller för att eldning i samband med valborgsfirande 2019-04-30, Serarpssjön, Näshult.

Följande förutsättningar gäller för att undantag från eldningsförbud ska beviljas:

1. Eldning får endast ske på avsedd plats vid Serarpssjön enligt ansökan.

2. Eldning för endast ske med följande material som redovisats vid ansökan.

3. Runt elden ska det finnas ett obrännbart underlag (typ grus/sand eller rejält fuktig mark kring elden), minst 50 cm runt eldens ytterkant.

4. Efter eldningen ska glödbädden vattnas för att undvika att glöd sprids med vinden eller blossar upp till eld.

5. Vid elden ska det finnas tillgång till vatten, till exempel handbrandsläckare, vattenslang, vattendunkar, räfsa.

Motivering

Vetlanda kommun beslutade med stöd av 2 kap. 7§ förordning (2003:789} om skydd mot olyckor, att eldningsförbud ska gälla i hela kommunen från och med 2019-04-24 och tills vidare.

Risken för att elden ska sprida sig och starta en brand med förutsättningarna i detta undantag, bedöms som liten, vilket motiverar beslutet om undantag från föreskriften om eldningsförbud.

Beslutet i sin helhet.