Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Föreskrift om eldningsförbud och dess upphävande

Vetlanda kommun har beslutat med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska upphöra gälla i hela Vetlanda kommun.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.