Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Tillståndsprövning för Nyboholms bruk

Metsä Tissue AB ansöker om nytt tillstånd enligt Miljöbalken för utökad produktion av verksamheten i Nyboholm. Du som är fastighetsägare i området eller är annan intressent som kan påverkas av verksamheten har rätt att lämna dina synpunkter.

Metsä Tissue AB ansöker till mark- och miljödomstolen om nytt tillstånd för utökad produktion på sitt befintliga pappersbruk på fastigheten Nyboholm 2:2 i Kvillsfors.

Lämna din synpunkt

Lämna dina synpunkter skriftligen till Per-Anders Alm på WSP Environmental Sverige via e-post per-anders.alm@wsp.com eller skicka brev till WSP Sverige AB, att: Per-Anders Alm, 601 86 Norrköping. Dina synpunkter ska vara inlämnade senast 20 augusti 2018.

Frågor besvaras av Tomas Lindstrand, platschef på Metsä Tissue AB via telefon 0501-27 52 21.