Val 2022

Det viktigaste sättet att påverka utvecklingen i kommunen är att rösta. I år har vi allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige den 11 september.

Har jag rösträtt?

För att du ska ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Rösträtt i kommun, region/landsting

Du har rösträtt till kommun- och region-/landstingsvalet om du har fyllt 18 år och:

 • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
 • är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

Rösträtt till riksdagen

För att du ska har rösträtt till riksdagen krävs att du är 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Röstkort

Om du har rätt att rösta i något av de allmänna valen får du automatiskt hem ett röstkort.

Om du inte har fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt röstkort hos Valmyndigheten. Mot uppvisande av giltigt id kan du också få ett nytt röstkort utskrivet vid förtidsröstningen i Stadshuset eller genom att besöka kommunens kontaktcenter.

Beställ nytt röstkort Länk till annan webbplats.

Förtidsröstning

Du kan förtidsrösta från den 24 augusti till och med valdagen den 11 september. Du förtidsröstar i stadshuset, Storgatan 1.

 • Måndag-fredag, klockan 10–18
 • Lördag-söndag, klockan 10–14
 • 11 september (valdagen), klockan 8–20

Du kan också förtidsrösta i bokbussen under dess ordinarie turer Länk till annan webbplats..

Öppettider för vallokaler och röstningsmottagning

Vetlanda kommun är indelat i 14 valdistrikt. På röstkortet finns information om vilka val du har rätt att rösta i och vilken vallokal du ska gå till för att rösta på valdagen. Dessutom finns information om öppettider för vallokalen och vilken adress den har. Vallokaler och röstningsmottagningar är endast öppna på valdagen den 11 september. Du kan också hitta information hos Valmyndigheten Länk till annan webbplats..

Vallokaler – öppet klockan 8–20

 • Bergudden, Kvillsfors (Ökna-Karlstorp)
 • Björkö kommunalhus (Björkö-Nävelsjö-Myresjö)
 • Bäckseda skola, matsalen (Bäckseda)
 • Ekenässjöns skola, matsalen (Ekenässjön)
 • Holsby skola, matsalen (Alseda-Skede)
 • IOGT NTO, Vetlanda (Pukaregården)
 • Korsberga bygdegård (Korsberga-Ramkvilla-Bäckaby)
 • Landsbro skola, matsalen (Lannaskede-Fröderyd)
 • Nye församlingsgård (Nye-Skirö-Näshult-Stenberga)
 • Tomaslundsskolan, Vetlanda (Karlslund)
 • Tomaslundsskolan, Vetlanda (Tomaslunden)
 • Withalaskolan, Vetlanda (Brunnsgård)
 • Withalaskolan, Vetlanda (Mellangården)
 • Withalaskolan, Vetlanda (Vetlanda-Flugeby-Näsby)

Röstmottagning – öppet klockan 9–11 samt 13–15

 • Bäckaby förskola (Bäckaby)
 • Lina Sandellgården (Fröderyd)
 • Myresjö förskola (Myresjö)
 • Näshults bygdegård (Näshult)
 • Nävelsjö bygdegård (Nävelsjö)
 • Ramkvilla skola, biblioteket (Ramkvilla)
 • Råsagården, Pauliström (Karlstorp)
 • Skede förskola, gymnastiksalen (Skede)

Så här röstar du

Oavsett om du förtidsröstar eller röstar på valdagen gör du på samma sätt. Du som har rätt att rösta får ett röstkort ungefär tre veckor innan valet med adress till vallokalen och information om vilka val du får rösta i. Om du förtidsröstar behöver du ta med dig ditt röstkort och giltig ID-handling. På valdagen behöver du bara ta med giltig ID-handling.

 1. Välj valsedel. Om du inte hittar en valsedel för det parti du vill välja kan du skriva partiets namn tydligt på en tom valsedel.
 2. Ta ett valkuvert.
 3. Gå bakom en valskärm.
 4. Sätt ett kryss för en person om du vill personrösta. Vill du inte personrösta lägger du bara ned valsedeln för partiet du vill rösta på direkt i kuvertet.
 5. Lägg valsedeln i valkuvertet och stäng kuvertet.
 6. Ge valkuvertet och ditt ID till röstmottagaren. Om du förtidsröstar ska du även lämna över ditt röstkort. Om du inte har med ditt ID kan en person du känner med ID intyga att du är du. Om du inte har med ditt röstkort kan du få ett utskrivet av röstmottagaren.
 7. Röstmottagaren kontrollerar att du är du och skriver ned att du har röstat.
 8. Röstmottagaren lägger ned ditt valkuvert i valurnan. Om du förtidsröstar lägger röstmottagaren istället ditt valkuvert tillsammans med ditt röstkort i en uppsamlingslåda. Sedan skickas din röst till din vallokal där röstmottagaren skriver ned att du röstat och lägger valkuvertet i valurnan.

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen. Valmyndigheten Länk till annan webbplats. har mer information om hur det går till att rösta med bud.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Du ringer Vetlanda kommun på telefon 0383-72 44 34 och bokar en tid. Du kan ringa vardagar klockan 8–16 från och med den 22 augusti till och med den 9 september och valdagen den 11 september klockan 8–16.