Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Rösta i kommunvalet

Det viktigaste sättet att påverka utvecklingen i kommunen är att rösta. I Sverige har vi allmänna val vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år. Den 9 september 2018 hade vi allmänna val till Riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Har jag rösträtt?

Rösträtt i kommun, region/landsting

Du har rösträtt till kommun- och region-/landstingsvalet om du har fyllt 18 år och:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

Rösträtt till riksdagen

För att du ska har rösträtt till riksdagen krävs att du är 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Vem ser till att jag har någonstans att rösta?

Det är valnämnden i Vetlanda kommun som planerar och genomför valet till kommunfullmäktige.

Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, utser röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.

Valdistrikt i Vetlanda kommun

Vetlanda kommun är indelat i 15 valdistrikt. I varje valdistrikt finns det en särskild vallokal.

Ett valdistrikt är ett geografiskt område med röstberättigade. Valdistrikten är olika stora och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.

Inför varje val ser valnämnden i Vetlanda kommun över alla valdistrikt och finns det anledning kan antalet och gränserna ändras.

Resultat i valet till Vetlanda kommunfullmäktige 2018

Valdeltagande 2018: 85,0 procent
Valdeltagande 2014: 83,4 procent

Resultat i kommunfullmäktigevalet 2018

Parti

Andel % 2018

Andel % 2014

+/-

Mandat 2018

Mandat 2014

+/-

Moderata Samlingspartiet

15,3

11,2

+4,2

7

5

+2

Centerpartiet

10,7

11,4

-0,5

5

5

-

Liberalerna

3,0

4,7

-1,6

1

2

-1

Kristdemokraterna

10,2

9,2

+1,0

5

4

+1

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

26,1

25,7

+0,3

12

12

-

Vänsterpartiet

3,2

4,4

-1,0

2

2

-

Miljöpartiet de gröna

1,2

3,8

-2,5

0

2

-2

Vetlanda framåtanda

18,1

21,1

-2,9

8

9

-1

Sverigedemokraterna

11,4

8,4

+3,1

5

4

+1

Feministiskt initiativ

0,1

0,1

+0,1

0

0

-

val.se kan du se hur Vetlanda kommuns olika valdistrikt har röstat.