Insyn 5 maj: Centrumplanen

Vetlanda kommun har en centrumplan som visar på hur centrum ska utvecklas och bli mer attraktiv. Planen är antagen av kommunfullmäktige 2014. Utifrån planen skissar nu tekniska kontoret upp planer för centrum. Vad som ligger i fokus just nu är att få centrum mer gång- och cykelvänligt. Att Vetlanda är en attraktiv plats att leva, bo och besöka är helt nödvändigt för att vi ska nå målet om att bli 30 000 invånare till 2030.

Vi pratar om centralplanen i avsnitt 11 av podden Insyn

Med oss i studion har vi kommunikatör Nicklas Carlsson, tekniska kontorets förvaltningschef Gunnar Elmeke, projekteringschef Björn Wiberg och Vetlanda kommuns kommunikationschef Annelie Jönsson.

Tipsa oss om ämnen du vill att vi tar upp i podden. Skicka ditt tips till kommunikation@vetlanda.se.