Insyn 7 april: Vetlandas nya program för destinationsutveckling

Nyligen godkände kommunstyrelsen det nya programmet för destinationsutveckling. Programmet lyfter besöksnäringens möjligheter och identifierar utvecklingsområden för att uppnå kommunens övergripande mål.

Nicklas Carlsson, George Grönwald, P-O Högstedt och Annelie Jönsson.

På plats i studion var kommunikatör Nicklas Carlsson, utvecklingschef George Grönwald, mark- och exploateringschef P-O Högstedt och kommunikationschef Annelie Jönsson för att prata om det nya destinationsprogrammet.

Med oss i studion för att berätta mer om det nya destinationsutvecklingsprogrammet finns utvecklingschef George Grönwald och mark- och exploateringschef P-O Högstedt.

Tipsa oss om ämnen du vill att vi tar upp i podden. Skicka ditt tips till kommunikation@vetlanda.se.

Hela avsnittet i text

Nicklas: Välkomna till Insyn - en podcast från Vetlanda kommun. Här diskuterar vi olika aktuella ämnen och försöker ge en så ärlig och transparent bild som möjligt av hur kommunen arbetar. Vi som ställer frågorna idag arbetar på kommunikationsenheten och mitt namn är Nicklas Carlsson.

Annelie: Och jag heter Annelie Jönsson.

Annelie: Det var igår (4 april) som kommunstyrelsen godkände det nya programmet för destinationsutveckling. Programmet lyfter besöksnäringens möjligheter att identifiera utvecklingsområden för att uppnå kommunens övergripande mål.

Nicklas: Programmet ska tydliggöra hur kommunen arbetar för att säkerhetsställa att Vetlanda kommun är attraktiv, hållbar och nytänkande. Programmet ska också ge riktning för utvecklingsarbetet gentemot alla som jobbar inom besöksnäringen.

Annelie: För att få en bättre bild av vad det innebär har vi tagit hit George Grönwald som är utvecklingschef och också Mark- och exploateringschef P-O Högstedt. Välkomna till Insyn!

George: Tack så mycket.

P-O: Tack.

Niklas: Om vi tar det från början, George varför behöver kommunen ett program för destinationsutveckling?

George: I grunden kan man säga att det har funnits ett behov för det har inte varit så här jättetydligt de senaste åren. Vi behöver bli lite bättre på att förmedla vad vi kan göra och vad vi vill göra. Det var efterfrågat.

Nicklas: Vilka är det som varit med i arbetet att ta fram det här programmet och hur lång tid på ett ungefär har det tagit?

George: Man kan säga att det började 2020 med att vi gjorde ett arbete tillsammans med Smålands turism som mynnade ut i en rapport där vi identifierade vissa svagheter som vi har och sen har vi jobbat aktivt med det. Från utvecklingsavdelningen, från kommunikationsavdelningen, tekniska, kultur och fritid och Nuvab har ingått här i den här gruppen som jobbat fram det här.

Annelie: Besöksnäringsföretagen då? Hur viktigt är ett sådant här program för dom?

George: Ja, men jag tror att det är viktigt, delvis för att förtydliga vad vi vill göra och vad vi kan göra. Det har varit lite missförstånd kring resurser och vad de kan förvänta sig, så för tydlighetens skull så tror jag det här är viktigt. Sen behöver de inte hålla med i alla delar i det nödvändigtvis, men vi är tydliga med vad vi tycker att vi ska göra i alla fall.

Annelie: Nu är ju det här då ett program, ett dokument som vi inte vill ska bli en hyllvärmare eller hur? Vilka är det som har nytta av ett sådant här program egentligen?

George: Delvis så tror jag att vi har väldigt stor nytta av det internt i vår egen organisation. För att det är väldigt många som jobbar med de här frågorna nu, men vi gör det lite utspritt i organisationen. Så att vi behöver liksom strukturera upp vårt arbete så vi använder oss av resurserna på rätt sätt. Sen är det viktigt för besöksnäringen att de vet vad de kan förvänta sig av oss. Så det är både vi och besöksnäringen.

Annelie: Nu var du inne på det då, men vad skapar ett sådant här program för förväntningar?

George: Förhoppningsvis realistiska förväntningar. Ja, men det är tydligheten som är viktig för alla så att man vet vad man kan förvänta sig framåt. Vi har identifierat ett stort behov av dialog kopplat till de här frågorna mellan vår verksamhet och besöksnäringen så det blir liksom nästa viktiga steg i detta när det är klubbat och klart så att säga.

Nicklas: Men vad är då egentligen kommunens uppgift rent konkret när det gäller destinationsutveckling? Vad är vårt ansvar?

P-O: Ja, vi ska vara en främjare. Vi ska ta vara på det vi har här inom kommunens gränser och utveckla det på bästa sätt. Fånga upp de turistentreprenörer som finns ute och visa allt det fina vi har, de kvaliteter som vi har här i Vetlanda. Man kan ha olika roller som kommun då. Men med de resurser som vi har just nu och det vi ser så är vi just en främjare.

George: Jag kan bara fylla i att vår viktigaste uppgift är egentligen att skapa oss goda förutsättningar som möjligt för att besöksnäringen ska kunna skapa ett bra klimat där så många som möjligt vill komma hit. Det är egentligen vår grunduppgift, vi ska inte bedriva turistverksamhet som sådan utan det är förutsättningarna som är det viktigaste.

Nicklas: Men just ordet destinationsutveckling är ju väldigt brett, det måste man ju säga, vem gör egentligen vad inom området?

George: Ja, man kan säga så här att vi har fördelat det här uppdraget över våra förvaltningar. Kultur och fritid har ett väldigt konkret uppdrag kopplat till att de ska driva våra muséer och locka till sig besökare den vägen. Men sen har de också ett ansvar att bidra med sin kompetens kopplat till evenemang och den typen av saker. De kanske inte nödvändigtvis ska driva evenemang, men de ska bidra med sin kunskap. Och tekniska, de har ett ansvar för att ta hand om våra leder och sköta drift och underhåll och så där. Det kan P-O betydligt mycket mer än mig om.

P-O: Ja, det har vi hållit på med länge. Nej, men det är ju så. Vi har alla våra olika uppgifter. Och kultur och fritid står ju för, som du sa, omfattning och kvalitet på det vi ska göra och sen är det många gånger vi på tekniska som gör verkstaden ute då, att bana väg för nya leder och underhålla det vi har.

George: Sen kan man väl säga att kontaktcenter och kommunikationsavdelningen har ju ett ansvar för att sköta om marknadsföringen och vara de som ”lotsar” turisterna rätt om man ska uttrycka sig så. Sen har utvecklingsavdelningen ett mer övergripande strategiskt ansvar att hålla liv i frågan och ha ett längre perspektiv på frågan. Det här programmet sträcker sig tre år framåt. Vi ska ha den tidshorisonten hela tiden när vi tittar framåt.

Annelie: Sen har vi också Nuvab i det här, vilken roll har dem?

George: Nuvab har en jätteviktig roll i sin kanske mer direkta relation till besöksnäringsföretagen. De anordnar ganska mycket utbildningar och sköter den typen av nätverkande på ett väldigt bra sätt och det blir deras fortsatta uppgift.

Annelie: Ja, men destinationsutveckling och besöksnäringen i stort; Hur viktigt är det egentligen för en ort av Vetlandas storlek?

P-O: Det är jätteviktigt. Turismen växer ju och där vill vi ju hänga på och visa upp det vackra och fina som vi har här och alla möjligheter till äventyr i stort och smått. Så att det är viktigt både för boende och för besökare.

Annelie: Vi hör ibland att Vetlanda saknar en turistbyrå, nu är jag kanske lite part i målet eftersom jag vet att Vetlanda har en turistbyrå, men vad skulle du säga George. Hur ligger det till egentligen?

George: Man kan väl säga så här, vi kallar det ju inte för turistbyrå längre, men kontaktcenter har ju den funktionen kan man säga och egentligen så, uppdraget är ju detsamma; det är ju att locka hit människor och sen får dem att stanna så länge som möjligt genom att berätta om vad som finns här. Så det är klart att vi har den funktionen fortfarande även om vi inte kallar det för turistbyrå.

Nicklas: Men om vi går tillbaka till det här programmet nu då. Det definierar tydligt två utvecklingsområden inom de närmsta ett till tre åren. Kan du berätta lite mer om dom?

George: Grundfrågan har ju varit: Vad har vi mycket av här och det är Småland och då har det varit viktigt för oss att satsa på att få fram det. Sen har vi specificerat det tydligare, men det har liksom varit grunden. Vi har inte någon jättestor turistmagnet här i form av Astrid Lindgrens värld eller den typen av saker utan vi har Småland som är gott nog i sig och det har liksom varit det som vi har lyft fram.

Nicklas: Men det när det gäller kultur och rekreation och då naturmiljö; Vad är målet på kort och lång sikt när man ser på det?

George: På lång sikt, om man ser fram till 2030, så är målet att så många som möjligt även utanför Vetlanda kommun ska veta och känna till allt det som finns här, alla de fina kulturmiljöer som finns och så vidare. Det är liksom långsiktiga målet. Att vi etablerar oss som en kommun som är attraktiv ur det perspektivet. Och på kort sikt så har vi identifierat en del saker som krävs för att vi ska komma fram dit och det har till exempel varit att vi behöver ha den här dialogen med besöksnäringsföretagandet, att vi ska anordna de här utbildningar som vi kanske saknar kopplat till digitaliseringen så det finns konkreta aktiviteter kopplat till de här långsiktiga målen.

Annelie: Ja, men P-O då, vad gör vi rent konkret för att uppnå målen, vad är det för aktiviteter som vi pratar om?

P-O: Det är att titta på det vi har, vi har en hel del leder. Vi har Smålandsleden, Höglandsleden, som går rakt igenom vår kommun och sen har vi ju också gjort, i tekniska kontoret sökt bidrag och gjort cykel- och promenadguider på engelska, svenska och tyska. Som vi gjort från år till år i kontakt med hembygdsföreningar och byar ute och hittat spännande sträckor där vi då pekar ut natur- och kulturmiljöer som är intressanta och berättar om dem. Och det handlar väl en hel del om att uppdatera dem och att hålla dem underhållna hela tiden. Alltså att det har varit en del brister. Alltså… Smålandsleden som går genom kommunen går över skog och berg och jämte sjöar och så där. Det växer ju igen. Det växer otroligt på sommaren och vi måste vara med hela tiden och underhålla för det trampas inte riktigt så mycket så det hålls öppet av sig själv då va. Vissa sträckor är mer frekventerade än andra, men här behöver vi ett underhållsbehov och det har vi inte riktigt haft de pengarna att underhålla den på det sättet.

Annelie: Men cykling och vandring, det säger du är prioriterat då och det är något som vi kan trycka lite extra på redan i år, men är det är det vad vi har eller ska vi ta fram nya leder?

P-O: Jag tycker att vi ska jobba med det vi har redan, vi har väldigt mycket då va. Men det gäller att göra lite bättre kvalité på dem. Vi håller på och underhåller och vi är ute och inventerar inte minst. Alltså om man tänker den här Smålandsleden är 14 mil, den får vi hjälp av föreningslivet som är ute och tittar men vi måste ändå kvalitetssäkra den och gå de här sträckorna och se till att alla är uppmärkt väl och se till att det finns vindskydd och att det är funktionellt och så där. Det tar väldigt mycket tid och sen har vi våra cykel- och promenadguider där vi måste, också, underhålla då va, och se till. Så där börjar vi med inventering och håller på med det. Sen har ju faktiskt, tar vi fram en naturguide nu. En bok med våra pärlor i kommunen, som kommer nu i april. Det är tanken att det ska vara ett avstamp för att visa upp det vackra vi har här.

Annelie: Bra att du nämnde det och den naturguiden kommer ju också finnas i kontaktcenter för den som vill gå in och köpa sig ett ex.

P-O: Precis, det kan man göra. Det är vår naturvårdshandläggare Hanna Karlsson som har gjort den här och den ser fantastiskt bra ut.

George: Ja, men man kan väl säga så att utifrån det som vi tillsammans med Smålands Turism har identifierat i vårt utbud så att säga, så är den troligaste målgruppen och den bästa målgruppen för oss det vad vi kallar för den naturfokuserade, nyfikna upptäckaren som är intresserad av att upptäcka naturen, äta god mat och så ta del av det som finns här lokalt. Och som är beredda att spendera ganska mycket pengar när de är här. Sen vill vi naturligtvis att alla ska komma hit, men det är det som ligger till grund för att vi har valt att fokusera på leder och på gruvorna och den typen av turism som passar den kategorin så att säga.

Annelie: Nu nämnde du ju gruvorna här då. Det har vi ju ganska många i vår kommun så klart och vi är ett riktigt Gruvlanda här egentligen. De borde väl locka många besökare? Vad är det för skick på våra gruvor?

P-O: Ja, det finns ju otroligt mycket gruvor som du sa och har en spännande geologi som är unik här i Vetlanda, så det finns ju potential. Vi ser ju Kleva gruva, som kommunen faktiskt startade upp från början och som drivs av en turistentreprenör nu och vi har ju guldvaskningen och de här delarna. Så det finns ju stor potential i detta, men det är ju mycket med säkerheten och att någon entreprenör tar sig an det här och vill driva det kring gruvor. Sen är det ju föroreningar också runt de här gruvhålen och där håller vi på att titta just nu. Vi har fått lite pengar för att undersöka hur det ser ut vid gruvorna, föroreningsmässigt.

Nicklas: Men den andra delen i det här programmet fokuserar ju på hållbarhet och även här finns det mål på kort och lång sikt, vad kan du berätta om det?

George: Vi vill ju i allmänhet vara en kommun som växer på ett ansvarsfullt och ett hållbart sätt och det speglar sig naturligtvis i vår besöksnäringsstrategi också. Sen finns det en ökad efterfrågan från turister att man ska ha ett betydligt mer utpräglat hållbarhetsperspektiv från besöksnäringen också. Så att jag tror att det kommer bli ganska viktigt framöver om man vill få hit människor, framför allt då kopplat till den kulturmiljö som vi anser att vi kan erbjuda på ett unikt och bra sätt. Så att de går lite hand i hand även om de har lite olika perspektiv.

Nicklas: Men hur når vi de här målen?

George: Mycket handlar ju om utbildning såklart. Där behöver vi ta hjälp av både Nuvab och kanske framför allt Smålands Turism som parallellt med vår besöksnäring- eller destinationsutvecklingsstrategi tar fram en regional destinationsutvecklingsstrategi där det också får ett ganska stort fokus, just hållbarhetsfrågan. Så att vi tar hjälp av dem där för vi har inte nödvändigtvis de resurserna i vår egen organisation, så den här samverkansmöjligheten är jätteviktig för att vi ska komma framåt.

Annelie: Men i programmet framgår det att vi ska stödja besöksnäringen med att utveckla hållbarhetsperspektiv inom sina verksamheter. Hur tänker vi där? Hur ska det arbetet gå till?

George: Ja, men det är ett exempel på där vi behöver ta hjälp av främst Nuvab som ju är vår närmaste samarbetspartner i detta, men även Smålands Turism där man har byggt upp en kompetens kring detta. Vi har ganska, jag ska inte säga ganska nyligen, men vi har allmänt börjat fokusera mer på hållbarhetsfrågor i vår egen organisation. Så vi har inte riktigt byggt upp den kompetensen utan där behöver vi plocka in från Smålands turism och Nuvab.

Nicklas: Men vi måste ju prata lite pengar också då såklart. Det är ju många aktiviteter som föreslås här, vad kostar det och vem är det som ska betala?

P-O: Ja, vad gäller drift och underhåll av de leder vi redan har och lyfta dem, så är det skattemedel som vi behöver och det är ju främst fastighetsavdelningen som jobbar med kanotleder och vandringsleder. Vi har ju alltså som jag sa innan, 140 kilometer Smålandsled och vi har tre mil egna vandringsleder som vi har upprättat och sen har vi 258 kilometer cykelleder och det måste ju underhållas det va. Det är lätt att söka pengar till att investera, till att göra projekt och starta en led men sedan ska det underhållas med åren. Och vi har haft lite för lite medel i vår budget på tekniska kontoret, så där äskar vi mer medel för att få en bättre standard på de här lederna överhuvudtaget.

George: Det är precis som P-O säger att mycket av de medel som vi kan söka är kopplade till ren investering, men sen så behöver vi sköta det på ett annat sätt än vi har gjort kanske tidigare för att förväntningarna är annorlunda. Det är lite så där, ska vi börja göra saker på ett annat sätt, ja då kommer det krävas att vi skjuter till mer pengar till detta. Det har vi ju sökt på olika sätt men det är ju ytterst politikerna som ska fatta beslut om man tycker att detta är en bra idé eller inte. Men vi har ju identifierat att det krävs mer pengar för att vi ska kunna göra det här på ett bättre sätt.

Annelie: Sen finns det också då en bilaga till programmet med ett önskemål, får man väl säga då, om en ny tjänst som destinationsutvecklare i kommunen. Vad skulle en sådan person göra?

George: Ja, men det har vi identifierat under arbetets gång med den här rapporten att ska vi lyckas göra alla de här sakerna som vi säger att vi ska göra. Ja, men då behöver vi den här funktionen som har en samordnande funktion och som också har ett strategiskt fokus som har det hela tiden. För att många gör detta lite grann som en del av sin tjänst och man gör det väldigt bra när man gör det, men man har inte det här samlade fokuset. Så den funktionen är jätteviktig för att vi ska kunna göra det här framåt. Det är också en sådan sak som vi inte har pengar till i dag, utan det har vi fått söka pengar till.

Nicklas: Men det här destinationsprogrammet, det sträcker ju sig tre år framåt i tiden, vad händer efter de här tre åren?

George: Ja, det vet vi ju inte riktigt. Man kan väl säga så här att vi ser det här som ett levande dokument, behoven kan ha ändrat sig ganska mycket om tre år. Det kanske det gör redan om ett år, det vet vi inte. Så det viktigaste någonstans nu det är den här kontinuerliga dialogen med besöksnäringen, så att vi kan fånga upp det som man ser som viktigt så att vi pratar samma språk helt enkelt. Så att mycket talar ju för att det som finns i destinationsutvecklingsprogrammet nu inte kommer finnas med om tre år för att då kanske vi kan checka av att det har vi gjort, nu kan vi ta nästa steg. Medans vissa saker får följa med för att vi inte har blivit klara helt enkelt.

P-O: Det tror jag är jätteviktigt, att vi tar ett steg i taget, liksom att vi inte gör allting på en gång utan att vi utvecklar lite hela tiden. Och då blir det spännande att komma tillbaka till Vetlanda och upptäcka nya grejer.

Nicklas: Det har judet blivit dags att avrunda här nu, men om ni får slå er lite själva på bröstet då, varför är Vetlanda kommun en bra destination?

P-O: Här finns många guldkorn, det gör det. Det finns så mycket att uppleva bara bakom knuten om man tar sig tid att titta efter och det vill vi, att folk ska öppna ögonen för det vackra vi har här och att turistentreprenörer kan slå mynt av det här och hitta en verksamhet kring det här. Mycket mer än vad som sker idag.

George: Jag kan bara hålla med. Det som är det viktigaste med Vetlanda egentligen, det är att det finns så mycket av Småland här. Du har jättevacker skog, du har jättevackra sjöar. Du kan fiska, du kan göra alla de grejer som är kopplade till naturen. Sen kan jag ju personligen hoppas och önska att det kommer någon halvgalen entreprenör som startar något helt oväntat som man inte har någon aning om. ”Jaha, kan man göra så.” Det vill man ju, alltså att man utnyttjar de förutsättningarna som vi har fast på ett helt oväntat sätt, det hoppas jag.

P-O: Precis, så ska det vara och man måste öppna ögonen för att ibland… Man blir hemmablind. Jag tror att om man kommer in och ser lite med andra ögon då ser man den här potentialen och kan utveckla det.

Nicklas: George och P-O, tack för att ni kom till Insyn och svarade på våra frågor.

P-O: Tack.

George: Tack för att jag fick komma.

Nicklas: Och det får avsluta dagens Insyn. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt aktuellt ämne.

Nicklas: Du har lyssnat på Insyn – en podcast från Vetlanda kommun.