Insyn 10 mars: Landsbygdsinvesteringar

Ett av kommunfullmäktiges mål är att Vetlanda kommun ska ha 30 000 invånare år 2030. För att nå dit behöver det satsas på flera olika håll, bland annat på landsbygden. Kommunen har avsatt pengar till landsbygdsinvesteringar för att skapa en mer trivsam miljö för dem som bor där och få fler att vilja flytta dit. I detta avsnitt ska vi prata om just landsbygdsinvesteringar och vad det är för något.

Tre personer framför mikrofoner.

Nicklas Carlsson, Johanna Stenvall, Elin Bexell och John Oscarsson samlades i studion för att prata om landsbygdsinvesteringar.

Med oss i studion i dag har vi landsbygdsutvecklare Elin Bexell och Nävelsjöbon John Oscarsson.

Tipsa oss om ämnen du vill att vi tar upp i podden. Skicka ditt tips till kommunikation@vetlanda.se.

Hela avsnittet i text

Nicklas: Nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av podden Insyn, en podcast av Vetlanda kommun.

Johanna: Ett av kommunfullmäktiges mål är att Vetlanda kommun ska ha 30 000 invånare år 2030 och för att nå dit behöver det satsas på flera olika håll, bland annat på landsbygden.

Nicklas: Kommunen har därför avsatt pengar till lands­bygds­investeringar som ska användas till att skapa en mer trivsam miljö för dem som bor där och få fler att vilja flytta dit.

Johanna: I detta avsnitt ska vi prata om just lands­bygds­investeringar och vad det är för något. Jag heter Johanna Stenvall.

Nicklas: Och jag heter Nicklas Carlsson. Vi jobbar som kommunikatörer på Vetlanda kommun.

Johanna: Med oss i studion har vi lands­bygds­utvecklare Elin Bexell och John Oscarsson. Ni kan väl börja med att presentera er själva? Du kan väl börja, John?

John: John Oscarsson heter jag, bor i Nävelsjö, är lantbrukare till vardags och är lite bygg­projektledare för den här lekplatsen vi ska prata om idag.

Elin: Och jag heter Elin Bexell och jobbar som lands­bygds­utvecklare och projekt­ledare i Vetlanda kommun och har jobbat i kommunen i lite över tre år.

Johanna: Välkomna hit.

Nicklas: Kommunen har avsatt 500 000 kronor till lands­bygds­investeringar för 2023. Kan du berätta varför man gör det här?

Elin: Jo, tanken är att människor som bor på lands­bygden ska kunna vara med och utveckla sin när­miljö och göra den mer attraktiv. Vetlanda kommun tycker att lands­bygden är viktig och vill satsa på den och människorna som bor där för att de ska trivas.

Johanna: I år är det personer som bor i Korsberga och Ökna-Karlstorp kommun­dels­områden som kan söka pengar till lands­bygds­investeringar. Hur har just de här områdena valts ut?

Elin: För att det skulle bli rättvist kom vi fram till att vi skulle lotta och lott­ningen gjordes i kommun­styrelsens arbets­utskott. Sedan så beslutar kommun­styrelsen. Det var den här ord­ningen vi fick fram att Björkö och Bäckaby kommun­dels­områden, som var förra året, var först ut. Sen var det Ökna-Karlstorp och Korsberga som är i år, för 2023. Så det blir att man lämnar förslag i år 2022 och sen genomförs investe­ringen näst­kommande år då 2023 och 2024 är det Alseda och Lannaskede kommun­dels­områden och 2025 är det Ekenäs och Nye. På vår hemsida under lands­bygds­utveckling kan man se kartan över vilka platser som ingår i respektive kommun­dels­område.

Johanna: Men vad är det då man kan söka pengar för?

Elin: Man kan till exempel söka för att utveckla mötes­platser. Det kan vara en lek­plats eller ett aktivitets­område. Det kan även vara för att rusta upp en befintlig mötes­plats, bygde­gård eller liknande.

Nicklas: Finns det några kriterier som behöver uppfyllas?

Elin: Ja, vi har några kriterier som behöver upp­fyllas och det kan vara något av följande: Att bidra till att stärka kommunens identitet och framtids­tro. Det kan vara att utveckla befintliga mötes­platser eller skapa nya mötesplatser. Bidra till en tryggare och mer triv­sam miljö. Göra kommun­delen mer attraktiv för dem som bor och verkar där. Och det ska finnas ett företag eller förening som vill driva idén utifrån kriterierna och man ska även ha en trovärdig investerings­budget när man söker och vi vill gärna att för­slagen ska vara till en så bred mål­grupp som möjligt så många får ta del av det.

Johanna: Men kan man då som privatperson söka?

Elin: Man kan lämna förslag, men det är bra om man har för­ankrat det hos en förening eller företag då som kan driva idén.

Johanna: Förra året var det Bäckaby och Björkö kommun­dels­områden som kunde söka lands­bygds­investeringar och det gjorde ni John. Vad sökte ni pengar till?

John: Jo, det var så att det var en enskild invånare i Nävelsjö som hittade det här och ville söka till att utöka en lek­plats vid Nävelsjö bygde­gård. Det finns en liten lek­plats där i dag men jag tyckte att den kunde bli större och tanken var då att det skulle bli ett bidrag till en större rutsch­kana och någon klätter­ställning, men det ballade ur lite där kan man säga.

Johanna: Hur då?

John: Men det var ju så att när vi blev be­vilja­de stödet, eller när Nävelsjö bygde­gård blev be­vilja­de stödet, så tänkte de att vi nog inte mäktar med det här att arbeta för en större lek­plats, det skulle bli för mycket arbete så då gick frågan ut i en Facebookgrupp att de sökte en arbets­grupp till att driva det här projektet och på bara några timmar så fanns det tio personer som ville driva det här och det var jätte­roligt så jag var en av dem och så är vi några stycken andra. Så i den arbets­gruppen nu så har det börjat projek­teras en aktivitets­park helt enkelt. Den ska bestå av en pulka­backe, en större rutsch­kana, klätter­möjligheter och sen en aktivitets­bana med rep, klätter­ställningar, hinder för alla åldrar då egentligen och ett litet mindre ute­gym, men även grill­platsen som finns i dag ska utvecklas med vind­skydd och lite sådana grejer.

Johanna: Varför tror du att så många ville vara med i den här arbets­gruppen?

John: Det är ju en för­yngring i Nävelsjöbygden kan man säga. Vi diskuterade här för ett tag sen och det är någonstans mellan 80 och 100 ungdomar här i socken som är noll till 18 år. Så det finns ju ett behov av att ha en aktivitets­park och en mötes­plats att träffas på.

Nicklas: Ni fick ju 100 000 kronor från kommunen. Men räcker de pengarna? Det var ju rätt många saker du räknade upp som ni vill ha med i den här parken.

John: Är det någon­ting som kostar pengar så är det väl lek­aktiviteter till barn. Det har vi ju sett nu. 100 000 kronor, det kommer vi ju tyvärr inte så långt på. Så vi har valt att söka bidrag från andra stiftelser och andra möj­lig­heter. Så vi har bland annat sökt från stiftelsen Werner von Seydlitz och beviljats 50 000 kronor så nu är vi en bit på väg. Så nu får vi börja kolla vad vi kan göra av dem pengarna, men det är inte så svårt.

Nicklas: När ni sökte de här pengarna från kommunen, vad tyckte ni? Var det enkelt att söka?

John: Ja, som jag sa innan så var det en enskild person i socknen som sökte dem, så jag kan inte säga om det var enkelt eller svårt, men har inte hört några negativa krång­ligheter i alla fall.

Johanna: Men upplever du att ett sånt här projekt har fört er socken­bor närmare varandra?

John: Jo, men man får ju verkligen gå in på det innersta hos folk, kan man säga. När det ska börja diskuteras vad folk vill ha och vad vi behöver. Det seglar ju gärna iväg och tio olika viljor som ska bli till en enda aktivitets­park. Men jag tycker att vi har kommit väldigt bra överens och det finns ju personer som har bott i bygden i nio års tid som inte jag visste om uppen­barligen så det kan man ju säga att det har dragit oss närmare och vi vet ju om varandra bättre.

Johanna: Men var står ni i projektet nu? Hur långt har ni kommit med den här lek­parken?

Johanna: Vi började ju med att få ner alla idéer på ett papper vad vi ville göra för något och när vi hade kommit överens om allting så började vi skissa upp. Vi har en i den här arbets­gruppen som är CAD-ritare så han har ju ritat upp en jättefin aktivitets­park i CAD. Sen har vi bestämt vad vi ska ha. Vi ska ha den här pulka­backen på en kulle som ska tillverkas, aktivitets­banan har vi ritat upp, Även ute­gymmet och vinds­kydden så nu handlar det om att få in pengarna. Det är från kommunen och sen via stiftelsen bland annat då och sen får vi se om vi behöver söka något mer. Vi får ju gå igenom kalkylen, men vi är ganska beredda på att sätta spaden i jorden så fort mark­förhållandena tillåter.

Nicklas: Vad tycker du om att kommunen avsätter pengar till investeringar på landsbygden?

John: Det är ju klockrent. Det är ju ett bevis på att Vetlanda kommun vill ha invånare även på landsbygden. Det är inte bara innanför 50-skyltarna som det investeras utan även en bit utanför, så det är jätte­roligt och vi är ju som sagt många yngre som bor utanför.

Nicklas: Om vi går tillbaka till dig då Elin, vilka projekt fick stöd förra året från kommunen?

Elin: Det var ju det som jag nämnde i Nävelsjö där med en större lekpark. Sen fick även Björköby pengar till med en aktivitets­park, så det är ju lite liknande som Nävelsjö. Ramkvilla fick pengar till ett ute­gym och arboretum sen fick Skärbäck pengar till att förbättra utomhus­miljön vid Skärbäcks­gården och Bäckaby har planer på att utveckla Bäckaby­gården och vandrar­hemmet Plymska. Sen fick Ingaboda bygde­gård pengar till att byta ventilation och Årset har planer på att bygga en ny utescen. Det kan ju vara så som John säger att stödet kanske inte räcker till allt man har planerat och då är det ju som Nävelsjö gjort att man kollar efter andra finansierings­möjligheter som till exempel Wernerstiftelsen eller Leader.

Nicklas: Men den här halva miljonen har gått åt med andra ord.
Elin: Ja, det kan man säga. Så det är jättekul att det har kommit in många förslag och att många idéer är på väg att för­verkligas.

Johanna: Men om jag då bor i något av de här områdena och har ett förslag på landsbygds­investeringar, hur gör jag då?

Elin: Ja, du skulle kunna ta kontakt med en förening eller ett företag som skulle kunna driva igenom idén. Men det man kan börja med är att lämna förslag via e-tjänsten eller via kontakt­center fysiskt och det kan man börja med nu till våren och då som sagt är det viktigt att man förankrar förslaget innan man lämnar in det.

Johanna: Vem väljer ut vilka förslag som ska gå vidare i processen?

Elin: Det är en arbets­grupp bestående av tjänste­män från Vetlanda kommun som går igenom de in­lämnade för­slagen och de förslag som uppfyller kriterierna kommer beredas tillsammans med aktuellt kommun­dels­råd i varje kommun­dels­område och därefter presenteras förslagen och läggs ut för om­röst­ning. Omröst­ning sker via kommunens e-tjänster eller via kontaktcenter eller på några utvalda platser i kommundelsområdena där man även kan lämna fysiskt och sen tas beslut av kommunstyrelsen.

Nicklas: Vilka får rösta?

Elin: Alla som är folkbokförda i Vetlanda kommun får rösta.

Nicklas: Hur har upp­slutningen varit på de röstningarna ni har haft?

Elin: Jag tycker ändå att det har varit bra. Förhoppningsvis kan vi få ännu mer som röstar det här året och engagerar sig.

Nicklas: Jag måste fråga dig då John. Hur gjorde ni? Jag antar att ni försökte dra iväg att erat förslag skulle få de här pengarna. Hur gick det arbetet till?

John: Det var där man fick reda på att pengarna var sökta egentligen, det var när det kom ut på Facebook att man kunde rösta och det delades ju effektivt kan man säga.

Nicklas: Förra året var ju första gången landsbygds­investeringar genomfördes. Blir det några förändringar i år?

Elin: Nej, det kommer se ungefär likadant ut bortsett från att det är två nya kommun­dels­områden som får ta del av pengar den här gången och då är det Korsberga och Ökna-Karlstorp kommun­dels­områden som har chans att lämna förslag.

Johanna: Nu är det alltså dags igen och ni ska börja med att köra igång med idé­kvällar också. Vad innebär det?

Elin: Det innebär att vi presenterar lite mer om vad lands­bygds­investeringar innebär i respektive kommun­dels­område. Så kommer vi ut och man kan ta med sig sin projek­tidé som man har och bolla till­sammans med oss och vi kan diskutera om den är genom­förbar eller inte och uppfyller kriterier och man kan komma förbi och ta en kopp kaffe och prata lite.

Nicklas: När kan invånarna komma in med sina förslag i år?

Elin: Den 16 maj öppnar vi upp e-tjänsten och då kan man börja lämna förslag. Sen har man fram till i början på september på sig så man hinner diskutera med varandra vad man vill genom­föra innan man lämnar förslag. Vi vill att man ska ha god tid på sig innan man lämnar förslaget.

Nicklas: Du som har jobbat med det här ett tag nu då? Vilka reaktioner har du fått på det här projektet från boende på lands­bygden?

Elin: Jag tycker det varit positivt och det var väldigt roligt att träffa alla människor och att ta del av deras idéer och deras engage­mang. Det ska bli jättekul att se alla projekt ta form och att ha den här dialogen med människorna på lands­bygden.

Nicklas: Om vi ska ta och knyta ihop säcken här då, John vad kan du ge för tips till de som ska söka i år?

Johan: Jag tycker man ska ha vilda fantasier, det har ju vår grupp skapats av. Det är ju att vi har haft ett behov av att ha en sådan här plats för fantasierna kom ju på en gång. Sen att man tar del av kraften som finns i bygden och ute i sock­narna. Som vi då som bildade den här arbets­gruppen, vi insåg det efter första mötet att vi har en uppsjö av maskiner. Det finns en hel maskin­park för att bygga ett helt Leos Lekland tror jag. Att man använder ideella krafter som finns ute i bygden.

Nicklas: Spännande, tack så hemskt mycket för att ni kom hit.

Johanna: Med det så avslutar vi dagens avsnitt. Kik in på kommun.vetlanda.se om du vill veta mer om lands­bygds­investeringar och hur det går till att söka.

Nicklas: Vi är så klart tillbaka nästa vecka med ett nytt ämne och nya gäster i studion. Tack för att ni har lyssnat.

Du har lyssnat på insyn är en podd­produktion av Vetlanda kommun.