Insyn 3 februari: Badhuset

I det första podd-avsnittet pratar vi om badhus­frågan som är aktuell för Vetlanda kommun. De två anlägg­ningar som finns i Vetlanda och Myresjö är gamla och behovet av kost­samma renoverings­insatser är stort framöver. Kommunen ska ta beslut om det i en framtid ska finnas två anlägg­ningar eller bara en och om man ska satsa på att renovera eller bygga nytt.

Fyra personer som sitter vid varsin mikrofon.

Nicklas Carlsson, Johanna Stenvall, Stewe Jonsson och Elin Petersson diskuterade badhusfrågan.

Med oss i studion i dag har vi byggprojektledare Elin Petersson från tekniska kontoret och Stewe Jonsson som är kultur- och fritidschef.

Detta är ett testavsnitt och vi vill gärna höra vad du tycker! Podden sänds torsdagar med start i mars 2022.

Tipsa oss om ämnen du vill att vi tar upp i podden. Skicka ditt tips till kommunikation@vetlanda.se.

Hela avsnittet i text

Kan du Stewe berätta mer om bakgrunden till utredningen?

– Bakgrunden till utredningen om badhusen är att fastighetskontoret som förvaltar badhusen har sett att det finns ett omfattande renoveringsbehov på sikt, en del på kort sikt och en del på lite längre. Det krävs stora investeringar i fastigheterna för att de ska kunna fungera i en framtid, säger han och fortsätter:

– Då får vi ställa oss frågan om vi ska renovera på Vetlanda badhus som är från 1954 och Myresjö simhall från 1975 eller ska vi satsa på att bygga någonting nytt, säger han.

Elin, du har fått uppdraget att göra en utredning om badhusen men när kom du in i detta?

– Jag började arbeta med badhusfrågan förra sommaren. I det första skedet som vi då var i behövde vi bedöma vilka behov och kostnader som krävs för de akuta åtgärder som behöver göras inom den närmaste tiden. Uppdraget fick vi sedan i september och det var då vi drog i gång utredningsarbetet.

Men vad innebär utredningen och varför görs den?

– Badhusen är slitna och båda anläggningarna har stora renoveringsbehov. Myresjö badhus är nästan 50 år gammalt och Vetlanda badhus är nästan 70 år och vissa av delarna är original. Vi har gjort en del mindre åtgärder men vi ser att vi kommer behöva göra stora åtgärder och då behöver vi få ett ställningstagande kring badhusens framtid, säger Elin och fortsätter:

– Sen har kultur och fritid sina behov och utifrån det har vi tittat på olika alternativ och kostnadsberäknat dem. Exakt hur alternativen ska se ut kommer utredningen visa när den är klar.

Men hur går den här utredningen till?

– Tekniska kontoret har fått uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott att utreda och ge svar på ett visst antal frågor för att sedan kunna ta ställning till hur det här ska hanteras. Även om det är en verksamhetsfråga för kultur och fritid i första hand men även för funktionshinderomsorgen och skolan så är det så att ansvaret för fastigheten ligger hos tekniska kontoret, därför har utredningsuppdraget gått dit, säger Stewe Jonsson.

Men Stewe, kultur och fritid har gjort en egen undersökning, hur ser behovet ut från ert håll med det här med badhusen?

– Vi har tittat på vad vi har för verksamhet i dag och vad som finns utöver vår egen verksamhet. Vi bedriver träningsverksamhet både på land och vatten och vi har simskola för både lite större barn och för bebisar. Vi erbjuder även motionssim och allmänhetens badtider. Sedan har vi undersökt vad föreningslivet behöver. Vi har en simklubb som gärna vill ha en anläggning där de kan ha tävlingar för det kan vi inte ha i Myresjö simhall i dag, den är inte tillräckligt stor för det säger Stewe och fortsätter:

– Vi har också en dykarklubb som behöver ett visst djup för att kunna träna dykning, även räddningstjänsten kommer hit för att träna dykning. Sen har vi ett nystartat hälsocenter och frågan är om det ska finnas kvar i anslutning till ett badhus och då är det fördelaktigt att ha ett gym i närheten av den verksamheten. Vi har tittat på hur behovet ser ut i dag och vilka önskemål det finns.

Hur har ni gått tillväga när ni gjort den här undersökningen?

– Det första vi gjort i den här utredningen är att kartlägga behoven och det är det som kommer utgöra grunden för de alternativ som vi kommer ta fram. Genom kontakten med Stewe och deras undersökning har vi tagit fram olika alternativ, säger Elin.

– Skolan har varit med och bidragit med synpunkter om gångavstånd och transportavstånd som behöver vägas in. Den här utredningen kommer bland annat visa hur mycket buss som barnen behöver åka till simundervisningen vid de olika alternativen. Det är en väldigt bred utredning som inte bara handlar om lokalen och bassängen utan också allt annat som kan påverka ett sådant här beslut.

Vilka frågor ingår i badhusutredningen?

– En fråga är behovet av rehab bassäng, vi tittar också på skolans kostnader och hur de påverkas av badhusets placeringar i de olika alternativen, säger Elin.

– Vi tittar också på hur vi eventuellt skulle kunna lösa skolornas behov av simundervisning i andra kommuners badhus för orter som ligger nära andra kommuner, säger Stewe.

– En stor del i utredningen är att vi ska räkna på driftskostnader för de olika alternativen. Vi tittar också på platser som kan vara lämpliga för nybyggnationsalternativet, berättar Elin.

Kommunen är på gång att gå ut med en enkät till medborgarna om badhusen varför ska vi göra det och vad kan den leda till?

– Vi vill höra vad medborgarna tycker är viktigt i ett badhus och vad de har för behov. Sen kommer resultatet ingå i utredningsrapporten och det kommer också vara med och utgöra ett underlag för ett ställningstagande. Sen utreds badhus inte jätteofta så här har man chansen att tycka till och det hoppas vi att väldigt många väljer att göra.

Men när ska den här enkäten gå ut?

– Inom de närmaste veckorna, berättar Elin.

Hur mycket spelar en sådan här enkät in i ett beslut?

– Den här enkäten går inte ut till ett slumpvis antal utvalda Vetlandabor så den speglar inte exakt vad Vetlandaborna tycker utan det är en enkät som du får möjlighet att gå in och svara på om du är intresserad av frågan och följer den. Vi kommer få reda på vad ett visst antal Vetlandabor tycker i badhusfrågan. Det får vi ta med i beräkningen när vi ska värdera svaren, säger Stewe.

Men Stewe, du som är ute mycket och träffar många Vetlandabor, vad är det folk vill ha?

– Det är inte en fråga folk lyfter när de träffar mig men det som går att se på rörelsemönstret hos barnfamiljer är att de åker till Växjö, Sävsjö eller Jönköping för att bada i äventyrsbad så en badanläggning som är anpassad för familjer på något sätt tror jag väldigt många vill ha, säger Stewe.

Skulle det vara ett lyft för hela Vetlanda kommun?

– Ja det tror jag men sen får vi väl se vad ekonomin landar på, säger Stewe.

Men när skulle ett nytt badhus kunna vara klart?

– Frågan är svår att svara på nu men det jag kan säga är att alternativen har olika förutsättningar och projekttiden kommer variera för varje alternativ. De är också beroende av när vi får ett beslut av politiken. Om vi skulle ta en nybyggnation som ett exempel så är projekttiden ungefär tre och ett halvt till fyra och ett halvt år från det att vi får ett beslut säger Elin och fortsätter:

– Sen kan det finnas andra saker som påverkar en genomförandetid av ett projekt. Det kan till exempel vara så att det krävs en ny detaljplan och då är det en separat process som måste pröva de olika alternativen och då tar det också tid.

Men slutligen, Var står vi i badhusfrågan i dag?

– Vi har fått frågor i uppdraget som vi ska utreda och det kommer vi fortsätta arbeta med. Det vi har sagt till politiken är att uppdraget ska vara klart i februari så det är det vi jobbar efter.