Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

EU-val 2019

Det viktigaste sättet att påverka utvecklingen i EU är att rösta. I år anordnas valet till EU söndagen 26 maj. Alla EU-medborgare har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet.

Vad behöver jag veta för att rösta?

Riksdagens informationssida

Hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? På Riksdagens sida får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop. För att veta mer om EU-parlamentet och EU:s olika institutioner, läs mer på Riksdagens hemsida för EU-information.

Har jag rösträtt?

För att du ska ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Rösträtt till EU-parlamentet

Du har rösträtt till EU-valet om du har fyllt 18 år och:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer och folkbokförd i Sverige

Du som är svensk medborgare men bor utomlands måste anmäla dig till röstlängden för att få rösta.

Röstkort

Röstkort för val till Europaparlamentet 26 maj

Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress.
Röstkorten till EU-valet skickas i början på maj månad.
På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress och öppettider.

Röstkort ett krav vid förtidsröstning

Ska du förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt som du tillhör i din kommun. Det är där som rösten räknas. Du prickas av i röstlängden. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Om du inte har fått ditt röstkort eller tappat det, kan du besöka InfoCenter på Storgatan 5B under öppettiderna för förtidsröstning. Så hjälper de dig att få ett nytt röstkort utskrivet.
Tänk på att du får det endast utskrivet mot uppvisande av giltigt ID. (För InfoCenters öppettider se fliken "Förtidsröstning" nedan.)

Du kan också kontakta Valmyndigheten på telefon 020-825 825 eller skicka e-post till rostkort@val.se.

Förtidsröstning

Du kan förtidsrösta mellan den 8 maj och fram till och med valdagen den 26 maj.
Du förtidsröstar på InfoCenter, Storgatan 5B i Vetlanda eller i bokbussen under dess ordinarie turer.

Öppettider för förtidsröstning på InfoCenter

 • Måndag, klockan 13-15
 • Tisdag, klockan 10-12, 13-15
 • Onsdag-fredag, klockan 13-15
 • Lördag-söndag, klockan 10-12

Under valhelgen 25-26 maj har InfoCenter öppet enligt följande:
VetlandaFesten 25 maj, klockan 10-16
Valdagen 26 maj, klockan 8-21.

Glöm inte röstkortet!

Öppettider för vallokaler och röstningsmottagning

Vetlanda kommun är indelat i 14 valdistrikt. I varje valdistrikt finns det en särskild vallokal. Nedan ser du öppettider för vallokaler och röstningsmottagningar som endast har öppet på valdagen den 26 maj. Valdistriktet är skrivet inom parentes. På ditt röstkort kan du se vilket valdistrikt du tillhör.

Vallokaler - öppet klockan 8-21

 • Björkö kommunalhus (Björkö-Nävelsjö-Myresjö)
 • Bäckseda skola, matsalen (Bäckseda)
 • Ekenässjöns skola, matsalen (Ekenässjön)
 • Holsby skola, matsalen (Alseda-Skede)
 • IOGT NTO (Pukaregården)
 • Korsberga bygdegård (Korsberga-Ramkvilla-Bäckaby)
 • Landsbro skola, matsalen (Lannaskede-Fröderyd)
 • Nye församlingsgård (Nye-Skirö-Näshult-Stenberga)
 • Tomaslundsskolan (Karlslund)
 • Tomaslundsskolan (Tomaslunden)
 • Withalaskolan (Brunnsgård)
 • Withalaskolan (Mellangården)
 • Withalaskolan (Vetlanda-Flugeby-Näsby)

Vallokal - öppet klockan 8-13 samt 15-21

 • Bergudden, Kvillsfors (Ökna-Karlstorp)

Röstmottagning - öppet klockan 9-11 samt 13-15

 • Bäckaby förskola (Bäckaby)
 • Lina Sandellgården (Fröderyd)
 • Myresjö förskola (Myresjö)
 • Näshults bygdegård (Näshult)
 • Nävelsjö bygdegård (Nävelsjö)
 • Ramkvilla skola, biblioteket (Ramkvilla)
 • Råsagården, Pauliström (Karlstorp)
 • Skede förskola, gymnastiksalen (Skede)

Så här röstar du

Oavsett om du förtidsröstar eller röstar på valdagen gör du på samma sätt. Du som har rätt att rösta får ett röstkort ungefär tre veckor innan valet med adress till vallokalen och information om vilka val du får rösta i. Om du förtidsröstar behöver du ta med dig ditt röstkort och giltig ID-handling. På valdagen behöver du bara ta med giltig ID-handling.

 1. Välj valsedel. Om du inte hittar en valsedel för det parti du vill välja kan du skriva partiets namn tydligt på en tom valsedel.
 2. Ta ett valkuvert
 3. Gå bakom en valskärm
 4. Sätt ett kryss för en person om du vill personrösta. Vill du inte personrösta lägger du bara ned valsedeln för partiet du vill rösta på direkt i kuvertet.
 5. Lägg valsedeln i valkuvertet och stäng kuvertet
 6. Ge valkuvertet och ditt ID till röstmottagaren. Om du förtidsröstar ska du även lämna över ditt röstkort. Om du inte har med ditt ID kan en person du känner med ID intyga att du är du. Om du inte har med ditt röstkort kan du få ett utskrivet av röstmottagaren.
 7. Röstmottagaren kontrollerar att du är du och skriver ned att du har röstat.
 8. Röstmottagaren lägger ned ditt valkuvert i valurnan. Om du förtidsröstar lägger röstmottagaren istället ditt valkuvert tillsammans med ditt röstkort i en uppsamlingslåda. Sedan skickas din röst till din vallokal där röstmottagaren skriver ned att du röstat och lägger valkuvertet i valurnan.

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen. Valmyndigheten har mer information om hur det går till att rösta med bud.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Du ringer Vetlanda kommun på telefon 0383-971 00 och bokar en tid.