Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Befolkningsstatistik

I Vetlanda kommun bor 27 504 invånare. Kommuns befolkning har ökat under flera år. Under 2018 ökade befolkningen med 89 invånare.

  • Medelålder: 43 år (män 42 år och kvinnor 44 år)
  • Födda under året: 305 barn
  • Avlidna under året: 278 personer
  • Inflyttade under året: 1 199 personer
  • Utflyttade under året: 1 147 personer
  • Utländsk bakgrund*: 5 239 personer (19 procent)
  • Utrikesfödda: 4 287 personer (15,6 procent)
  • Utländska medborgare: 2 266 personer (8,2 procent)

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2018-12-31.

* Definitionen för utländsk bakgrund är: utrikesfödd eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Befolkningsprognos

Befolkningsutveckling har stor betydelse för hur invånarens behov och krav på kommunens verksamheter kan förändras. Vetlanda kommun gör därför regelbundet prognoser om befolkningsutvecklingen för att kunna planera verksamheten.

I den senaste befolkningsprognosen för Vetlanda kommun 2016-2025öppnas i nytt fönster förväntas befolkningen öka med drygt 1 150 personer fram till år 2025. Främst ökar antalet barn och elever i grundskolan, åldersklassen 25 till 39 år och de som är 80 år och äldre. Antalet i åldern 20 till 24 år och 40 till 64 år antas minska.