Skolstart hösten 2023

Grundskolorna i Vetlanda kommun börjar måndag den 21 augusti. Elever på Njudungsgymnasiet börjar olika dagar, se nedan.

Inför skolstarten behöver du som vårdnadshavare ladda ner appen "Edlevo" som används för att hantera frånvaro, ledighetsansökan, schema i fritidshem och mycket mer.

Starttider grundskolor och anpassad grundskola

 • Förskoleklass enligt särskild inbjudan.
 • Anpassad grundskola enligt respektive skolas ordinarie tid

Starttid årskurs 1-6

 • Björkö skola 8.00
 • Brunnsgårdsskolan 8.30
 • Bäckseda skola 8.10
 • Ekenässjöns skola 8.00
 • Holsby skola 8.10
 • Korsberga skola 7.50
 • Kvillsfors skola 8.10
 • Landsbro skola 8.10
 • Mogärdeskolan 8.30
 • Myresjö skola 8.10
 • Norrgårdsskolan 8.30
 • Nye skola 8.00
 • Ramkvilla skola 8.00
 • Tomaslundsskolan 8.30

Starttid årskurs 7-9

 • Landsbro skola årskurs 7, samling i aulan klockan 8.10.
 • Landsbro skola årskurs 8–9, samling i hemklassrum klockan 8.10.
 • Withalaskolan årskurs 7 samlas på gräsplanen vid skolidrottsplatsen klockan 8.25.
 • Withalaskolan årskurs 8–9 samlas i hemklassrum klockan 8.25. Information finns i Edlevo och på entrédörrar.

Starttider Njudungsgymnasiet

 • Årskurs 1 samt IM-YRK årskurs 1 den 21 augusti klockan 8.30. Samling programvis framför huvudentrén.
 • Årskurs 2 och 3 den 22 augusti klockan 8.30. Information finns på entrédörrar.
 • Anpassad gymnasieskola nationellt program årskurs 1 samling den 21 augusti klockan 8.30 framför huvudentrén.
 • Anpassad grundskola årskurs 7-9 samt individuella programmet årskurs 1–4 samling den 21 augusti klockan 8.30 i klassrum.
 • Anpassad gymnasieskola nationellt program årskurs 2–4 den 22 augusti klockan 8.30. Samling i klassrum.
 • Introduktionsprogrammen årskurs 1 den 22 augusti klockan 9 i Futurum.
 • Introduktionsprogrammens övriga elever den 23 augusti klockan 8.30 i Futurum.

Skolskjuts

De elever som har rätt till skolskjuts får meddelande via e-post om tider med mera. Elever som åker med reguljär buss får åka utan färdbevis till skolan. Busskort kvitteras ut av eleverna på skolan under första skoldagen.

Vill du ha skolskjuts på grund av växelvis boende, särskilda skäl eller åka med i mån av plats ska du ansöka om det via e-tjänsten Skolskjuts. Länk till annan webbplats.

Nyinflyttade elever

Nyinflyttade skolpliktiga elever ska snarast anmälas till respektive skola via vår e-tjänst Skolbyte/val av skola vid inflyttning. Länk till annan webbplats.

Skollunch och specialkost