Särskola

I särskolan arbetar vi med att ge de utbildningar, erfarenheter, utmaningar och den trygghet som eleverna har rätt till och behöver.

Vilka elever har rätt till särskola?

Det är viktigt att de elever som har rätt till särskola får den möjligheten. Därför görs en noggrann utredning av eleven innan han eller hon får erbjudande om att bli mottagen i särskolan. I utredningen ingår fyra bedömningar:

  • Pedagogisk bedömning
  • Psykologisk bedömning
  • Medicinsk bedömning
  • Social bedömning

Utredningen görs i samråd med vårdnadshavarna. Även om kommunen ger barnet rätt att gå i särskola, har du som vårdnadshavare möjlighet att tacka nej. Då får barnet gå i den vanliga grundskolan, och skolan ska då anpassa undervisningen efter barnets behov.

Grundsärskola

Grundsärskolans uppdrag är att bidra till elevernas utveckling så att de utvecklas i sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan.

Inom grundsärskolan kan man läsa antingen ämnen eller ämnesområden. De elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i ämnen läser ämnesområden.

Det är också möjligt för en elev att följa grundsärskolans läroplan, men gå i ordinarie grundskolan som integrerad elev.

Skolverket har bra information om grundsärskolan Pdf, 435 kB, öppnas i nytt fönster.. Informationen om grundsärskolan finns också på lätt svenska. Pdf, 327 kB.

Tidigare skolstart i grundsärskola

Enligt skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att begära tidigare skolstart

  • i förskoleklass det år barnet fyller fem år eller
  • i årskurs ett i grundskola eller grundsärskola höstterminen det år barnet fyller sex år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan tidigare ansöker du om tidigare skolstart Länk till annan webbplats.. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda signera ansökan.

Innan du får besked gör vi en utredning. Rektor på den aktuella skolan ansvarar för utredningen.

Skolverket har bra information om tidigare skolstart om du vill läsa mer. Länk till annan webbplats.

Gymnasiesärskola

Inom gymnasiesärskolan Länk till annan webbplats. kan eleverna studera följande program:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Hantverk och produktion
  • Hotell, restaurang och bageri

Gymnasiesärskolan har en nära samverkan med gymnasieskolans nationella program. Vårt mål är förbereda eleverna för livet efter gymnasieskolan.