Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Withalaskolan

Withalaskolan är en 7-9-skola i centrala Vetlanda. Våra drygt 600 elever går både i Withalaskolans lokaler och i det som tidigare var Mogärdeskolan 7-9.

Withalaskolan

Withalaskolan

Withalaskolan byggs just nu om och till för att kunna ta emot samtliga elever. Ombyggnationen beräknas vara färdig år 2021.

Klasserna består av omkring 20 elever. På skolan finns även två integrerade samverkansklasser och en förberedelseklass.

Maten på skolan

Vi tar emot huvudrätten från Njudungsgymnasiet. I vårt eget kök kokar vi potatis, ris, pasta och varma grönsaker samt tillagar specialkost. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst fyra olika sallader.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster.

Samverkansklass

På Withalaskolan har vi två samverkansklasser där elever i grundskolan och grundsärskolan läser sina ämnen tillsammans. Elever i grundskolan och grundsärskolan följer olika läroplaner och bedöms efter olika betygskriterier.

Den mesta undervisningen har man med sin mentor. I klasserna arbetar också elevassistenter. Ibland läser en elev något ämne tillsammans grundskoleklass och har då sin undervisning där.

Kontakt

Rektor Tomas Halldin
Telefon 0383976 10, 072-141 02 82
tomas.halldin@vetlanda.se

Specialpedagog Marie Volmerson
Telefon 072-237 34 08
marie.volmerson@vetlanda.se

Prao för dig i årskurs 8 och 9

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Alla elever i Vetlanda kommun har fyra veckors prao; två på våren i årskurs 8 och två på hösten i årskurs 9.

Hur skaffar man praoplats?

Skolan erbjuder eleverna platser inom Vetlanda kommun. Eleverna får en lista med platser där de får rangordna sina önskemål. Om flera elever vill ha samma plats lottar vi.

Man kan också välja att ordna en egen plats, inom eller utanför kommunen.

Studie- och yrkesvägledning

SYV vägleder och informerar elever och föräldrar i samband med gymnasieval, yrkesval, prao och studiebesök. Besökstider är måndag-torsdag klockan 07.30-16.00.

För att komma in på gymnasiet behöver du vara godkänd i ett antal olika ämnen. Du måste alltid ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om de olika programmen, behörighetskraven och hur du räknar ut ditt meritvärde.

Det finns många hemsidor med bra information inför valet. Framtidsvalet, Programväljaren och Arbetsförmedlingenss information om olika yrken och deras framtidsutsikter är några av dem. På Njudungsgymnasiets hemsida kan du också få svar på många frågor.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Kaj Alpliden, Withalaskolan
Besökstider: måndag till torsdag klockan 07.45–16.15.
Telefon: 0383-975 33
kaj.alpliden@vetlanda.se

Studie- och yrkesvägledare Anna Thelander, Mogärde
Besökstider: måndag till torsdag klockan 08–16.
Telefon: 0383‑975 04
anna.thelander@vetlanda.se

Skolbibliotek

Skolbiblioteken på Withalaskolan och Mogärde har förutom böcker även tidningar och tidskrifter samt Chromebooks; både för att använda på plats (både Withala och Mogärde) och för att låna hem (Withala), samt platser för studier och läsning.

Öppettider Withala

  • Måndag: Stängt
  • Tisdag: 8.00–15.30
  • Onsdag: 8.00–14.00
  • Torsdag: 8.00–15.00
  • Fredag: 8.00–11.00

Öppettider Mogärde

  • Måndagar: 8.00–15.30
  • Tisdagar: Stängt
  • Onsdagar: 8.30–17.00
  • Torsdagar: 07.30–15.30
  • Fredagar: Stängt

Kontakt

Bibliotekarie Mari Andresén, Withala
Telefon 0383‑975 37
mari.andresen@vetlanda.se

Bibliotekarie Aina Adolfsson, Mogärde
Telefon: 0383-975 08
aina.adolfsson@vetlanda.se

Bibliotekslänkar

Hitta böcker och information

Bokbloggar

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Monica Lindhe (Withalaskolan)
Besökstider: Måndag och onsdag klockan 8.00–16.00. Fredag klockan 8.00–14.00.
Telefon 0383‑975 36, 070‑205 95 28
monica.lindhe@vetlanda.se

Skolsköterska Charlotte Adolfsson (Withalaskolan)
Besökstider: Måndag och onsdag klockan 14.00–16.00. Tisdag och torsdag klockan 8.00‑16.00
Telefon 0383‑974 33, 072‑205 86 59
charlotte.adolfsson@vetlanda.se

Skolsköterska Eva Ljungman (Mogärde)
Besökstider: Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 10.30-11.30.
Telefon 0383‑975 05, 072‑205 97 81
eva.ljungman@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterska.

Skolkurator Beatriz Borg (Withalaskolan)
Telefon 0383‑975 35
beatriz.borg@vetlanda.se

Skolkurator Lotten Åkerberg (Mogärde)
Telefon 0383‑975 07​, lotten.akerberg1@vetlanda.se

Specialpedagog Camilla Wramhult (Withalaskolan)
Telefon 0383‑975 31 
camilla.wramhult@vetlanda.se

Speciallärare Annika Magnusson (Mogärde)
Telefon: 0383‑577 80
annika.magnusson@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av målsman i Vklass.

Likabehandlingsplan

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med skolans rektor eller förskolechef som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).