Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Mogärdeskolan

Mogärdeskolan har omkring 150 elever i fritidshem, förskoleklass, samverkansklass och årskurserna 1-6. Vi är en mångkulturell skola och arbetar mycket med ett språkutvecklande arbetssätt.

Hos oss på Mogärdeskolan utgår vi från varje elevs förutsättningar med ambitionen att alla upplever självtillit, nyfikenhet, lust att lära och känslan av sammanhang. Vi strävar efter att hitta lärmiljöer och metoder för den enskilde.

Vi utvecklar varje elev mot att bli medborgare som både klarar självständighet och ett liv tillsammans med andra. För att skapa trygghet och respekt mellan alla på skolan tänker och arbetar vi lösningsfokuserat.

Maten på skolan

Vi tar emot huvudrätten från Njudungsgymnasiet. I vårt eget kök kokar vi potatis, ris, pasta och varma grönsaker samt tillagar specialkost. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst fyra olika sallader.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster.

Fritidshem

Mogärde fritidshem har två avdelningar. På avdelning Blå går förskole­klassen och på avdelning Guld går övriga elever. 

Vi har öppet klockan 06–18. Öppning och stängning sker på Blå.

På Mogärde fritidshem jobbar vi aktivt med trivselregler, den sociala miljön och för att barnen som vistas här ska få en meningsfull fritid.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Kontakt

  • Guld, telefon 0383-977 79, 072-578 07 05
  • Blå, telefon 0383-977 73, 072-143 68 24

Samverkansklass

På Mogärdeskolan har vi en samverkansklass där elever i grundskolan och grundsärskolan läser sina ämnen tillsammans. Elever i grundskolan och grundsärskolan följer olika läroplaner och bedöms efter olika betygskriterier.

Den mesta undervisningen har man med sin klasslärare. I klasserna arbetar också elevassistenter. Ibland läser en elev något ämne tillsammans med grundskoleklass och har då sin undervisning där.

Kontakt

Rektor Tomas Halldin
Telefon 0383976 10, 072-141 02 82
tomas.halldin@vetlanda.se

Specialpedagog Marie Volmerson
Telefon 072-237 34 08
marie.volmerson@vetlanda.se

Skolbibliotek

Biblioteket ligger i mitten av skolans huvudbyggnad, på andra våningen. Inne på skolbiblioteket försöker vi hålla en trivsam atmosfär där aktiviteter som läsning, informationssökning, grupparbeten och folk som vill sitta och umgås får ta lika stor plats.

Skolbiblioteket har både fack- och skönlitteratur. Vi prenumererar på ett flertal tidningar och tidskrifter som kan läsas på biblioteket. På biblioteket finns även kopiator och datorer avsedda för skolarbete.

MIK-bibliotek

Vår skolas bibliotek är ett MIK-bibliotek och jobbar med MIK, medie- och informationskunnighet. Rent konkret innebär det att vi har lektioner i källkritik, informationssökning och informationsanvändning för skolans elever och pedagoger.

Talböcker

På Mogärdeskolan finns två särskilda DAISY-spelare som klarar av att spela upp talböcker. Dessa kan elever låna vid behov. I biblioteket finns ett mindre urval talböcker att låna.

Öppettider

  • Måndagar klockan 8.00-15.30
  • Tisdagar klockan 8.00-15.30
  • Onsdagar klockan 8.30-16.30
  • Torsdagar Stängt
  • Fredagar stängt

Kontakt

Bibliotekarie Aina Adolfsson
Telefon 0383-975 08
aina.adolfsson@vetlanda.se

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Eva Ljungman
Telefon: 0383-975 05 eller mobil 072-205 97 81
eva.ljungman@vetlanda.se

Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 10.30-11.30

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Lotten Åkerberg
Telefon: 0383-975 07​
lotten.akerberg1@vetlanda.se

Specialpedagog Harriet Lidner-Rosander
Telefon: 0383-975 00
harriet.lidner-rosander@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av målsman i Vklass. Du kan även anmäla frånvaro på telefon 0383-975 00 eller direkt till handledaren.

Likabehandlingsplan

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med skolans rektor eller förskolechef som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Årskurs 7-9

I delar av Mogärdeskolans lokaler går elever från Withalaskolans årskurs 7-9. Mogärdeskolan var tidigare en egen 7-9-skola, men numera hör alla elever till Withalaskolan.

Kontakt

Åsa Wernersson Thor, biträdande rektor för årskurs 7-9 i Mogärdeskolans lokaler
Telefon: 0383-974 99
asa.wernersson-thor@vetlanda.se