Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Kvillsfors skola

På Kvillsfors skola hittar du förskola, förskoleklass och årskurs 1-6 som är i blandad form, det vill säga klasser kan slås ihop beroende på elevunderlaget.

Vår skola ligger mitt i vackra Kvillsfors och är en naturlig och integrerad del av samhället. Här är det självklart att vi bryr oss om varandra, både i och utanför skolan. Vi har personal som har adekvat utbildning för sitt yrke och som har stort hjärta för sitt arbete. Våra ledord är "Trygghet på alla plan för alla".

Vår skola har fått bra resultat på nationella prov och bra betyg. Vi arbetar för att göra övergången mellan de olika klasserna så smidig som möjligt.

Här finns en lekvänlig utemiljö för barn i alla åldrar med bland annat en välbesökt inlinesbana, olika klätterställningar, grus-, gräs- och asfaltsområden.

Maten på skolan

Fritidshem

Vårt fritidshem arbetar sedan flera år utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Vi utvecklar vår gård tillsammans med barn och föräldrar. Sedan 2012 är vi ett Grön Flaggcertifierat fritidshem.

Som en naturlig fortsättning på miljöarbetet har vi gått med i Grön Flagg. Det är ett verktyg för att arbeta med hållbar utveckling i skola och förskola.

Fritids lokaler ligger i samma hus som förskolan som vi samarbetar med.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Kontakt

Skolbibliotek och bokbuss

Vi har ett skolbibliotek med både fack- och skönlitteratur. Alla elever får låna böcker från bokbussen när den kommer till oss. På bibliotekets sida kan du se vilka datum bokbussen kommer.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Charlotte Adolfsson, mottagning torsdag klockan 9.00-11.00
Telefon: 0383-46 14 64 (telefonsvarare), 072-205 86 59
charlotte.adolfsson@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Anna Johansson
Telefon: 070-267 66 72
anna.johansson@vetlanda.se

Kristina Nilsson (F-åk 2)
Telefon: 0383-967 55
kristina.nilsson@vetlanda.se

Specialpedagog Johanna Landin (åk 3-6)
Telefon: 0383-46 11 95, 070-243 39 29
johanna.landin@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av målsman i Vklass. Du kan även anmäla frånvaro på telefon 0383-967 55.

Likabehandlingsplan

Varje år gör skolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med skolans rektor eller förskolechef som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).