Brunnsgårdsskolan

Brunnsgårdsskolan är en mindre skola med cirka 90 barn fördelade på fyra klasser. I fräscha, ljusa lokaler finns förskoleklass, årskurs 1-3 samt två fritidshemsavdelningar.

Brunnsgårdsskolan

Brunnsgårdsskolan

Vi verkar för en trygg, trivsam miljö där kropp och knopp står i samspel, allt för att ge barnen goda förutsättningar att utvecklas.

Sångskatten

Varje månad har vi något vi kallar Sångskatten. Då sjunger, spelar och leker hela skolan tillsammans. Denna stund njuter personal och elever av och det lockar fram det bästa hos oss alla. Vi undanber oss besök under denna korta stund: tisdagar klockan 8.40-9.20.

Temadagar

Fyra gånger per läsår har vi temadagar. Temadagarna innehåller varierande aktiviteter både ute och inne.

Maten på skolan

Vi tar emot huvudrätten från Njudungsgymnasiet. I vårt eget kök kokar vi potatis, ris, pasta och varma grönsaker samt tillagar specialkost. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst fyra olika sallader.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster.

Fritidshem

Brunnsgårdsskolans fritidshem har två avdelningar. På avdelning 1 går barnen i förskoleklass och årskurs ett. På avdelning 2 går barnen från årskurs två och tre. Vi öppnar och stänger gemensamt.

Vi serverar flexibel frukost klockan 7.30‑8.00. Ett mellanmål serveras på eftermiddagen.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Skolbibliotek och bokbuss

Vi har ett skolbibliotek med både fack- och skönlitteratur. Bokbussen kommer till Brunnsgårdsskolan ungefär en gång i månaden. På bibliotekets sida kan du se vilka datum bokbussen kommer till oss.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Eva Ljungman
Telefon: 072-205 97 81
eva.ljungman@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Anna Johansson
Telefon: 070-267 66 72
anna.johansson@vetlanda.se

Specialpedagog Anna Björkman
Telefon: 072-147 01 72, 073-843 45 29
anna.bjorkman@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av målsman i Tieto Edu eller på telefon (se kontaktruta längst ner på sidan).

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer här om hur du gör om du inte är nöjd med vården du har fått, eller inte har fått.