Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Björkö skola

Björkö skola och fritidshem ligger i Björköby. Vi är en liten skola med cirka 50 elever i förskoleklass upp till grundskolans årskurs 6.

Björkö skola

Björkö skola

Björkö skola arbetar mycket med livsstil, hälsa, rörelse och IKT (informations- och kommunikationsteknik). Vi månar om att gemensamt ta ansvar för barnens utveckling och fokuserar på barnens positiva sidor. Skolan är med i projektet Grön Flagg och har blivit miljöcertifierad av stiftelsen "Håll Sverige Rent".

Vår skoldag börjar klockan 8.00 varje dag. Förskoleklassen är ledig på fredagar.

Maten på skolan

Vi lagar all mat på vår skola. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst fyra olika sallader.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster

Fritidshem

Björkens fritidshem är öppet klockan 6.00-17.15. Vi samarbetar med Lindens förskola vid öppning och stängning.

I fritidshemmets lokaler har vi ett större rum där det finns utrymme att måla, pyssla eller spela. Det finns även ett kuddrum/samlingsrum och en hall där det finns olika byggmaterial. Fritidshemmet har tillgång till en gympasal och en skolgård. Eleverna har mycket fri lek, men vi erbjuder nästan alltid någon styrd aktivitet. Aktiviteterna styrs av elevernas intresse.

Vi nås lättast via telefon men om ingen svarar går det även bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Elevinflytande

Vi har fritidsråd med jämna mellanrum för att öka elevernas inflytande över verksamheten och göra dem medvetna över det demokratiska samhället.

Våra mål

  • Att barnen ska uppleva en positiv kamratskap.
  • Att barnen känner sig delaktiga i verksamheten.

Kontakt

Telefon: 0383-967 18, 072-147 56 97

Skolbibliotek

Vi har ett bra skolbibliotek med både fack- och skönlitteratur på Björkö skola.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Ann Palmberg
Telefon: 0383-967 19, 072-206 96 24
ann.palmberg@vetlanda.se
Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Beatriz Borg
Telefon: 0383-975 35
beatriz.borg@vetlanda.se

Tal-/specialpedagog Christina Wahlstedt
Telefon 070-534 29 89
christina.wahlstedt@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i Vklass eller av målsman på telefon 0383-967 19.

Likabehandlingsplan

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med skolans rektor eller förskolechef som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).