Bäckseda skola

Bäckseda skola är en mångkulturell skola med förskoleklass och grundskola upp till årskurs 6 och fritidsverksamhet. Omkring 300 elever går på vår skola.

I framtiden kommer hela världen att vara våra barns arbetsfält. Vad kan då vara bättre än att förbereda sig redan som sexåring? På Bäckseda skola finns ett tiotal nationaliteter och lika många språk representerade. Här arbetar barn och personal med olika språk, nationaliteter och religioner sida vid sida. Våra elever blir språkmedvetna, toleranta, goda konfliktlösare och duktiga på att samarbeta.

På Bäckseda skola börjar eleverna alltid klockan 8.10.

Basgrupper ger trygghet

För att få en elevgrupp som är trygg och som är bra på att samarbeta med alla, arbetar vi i basgrupper. Vi inleder varje termin med basgruppsdagar där vi både arbetar och har olika aktiviteter tillsammans för att stärka gruppen.

Varje enskild elev har en grupptillhörighet och ingen elev lämnas utanför. Om eleverna från början får en gruppidentitet väljer de oftast att ha en mer ödmjuk inställning till andra elever i gruppen, vilket innebär att risken för utanförskap och mobbing minskar avsevärt.

Maten på skolan

Vi tar emot huvudrätten från Njudungsgymnasiet. I vårt eget kök kokar vi potatis, ris, pasta och varma grönsaker samt tillagar specialkost. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst fyra olika sallader.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster.

Förskoleklass

Bäckseda förskoleklass består av en klass som är uppdelad i två grupper.

I förskoleklassen upp till årskurs 2 arbetar vi med att skriva sig till läsning, en metod som har visat sig nå mycket bra framgång hos eleverna.

Vi arbetar också med Fonomix där eleverna får koppla ljud till bokstav. Att kunna ljudet på bokstaven är en förutsättning för att lära sig att läsa flytande.

Fritidshem

Fritids har fyra avdelningar.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Kontakt

Skolbibliotek

Vårt bibliotek är öppet hela skoldagen. Här finns ett varierat utbud av lämplig skönlitteratur för alla åldrar samt faktaböcker inom olika ämnen.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Ann Palmberg
Telefon: 0383-965 03
ann.palmberg@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Monica Borg-Rudström
Telefon: 072-141 61 54
monica.borg-rudstrom@vetlanda.se

Ewa Lantz Dreshaj
Specialpedagog
Telefon: 076-695 88 98
ewa.lantz-dreshaj@vetlanda.se

Speciallärare Marianne Ljunggren
Telefon: 0383-965 08
marianne.ljunggren@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av målsman i Tieto Edu.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer här om hur du gör om du inte är nöjd med vården du har fått, eller inte har fått.