Tallbackens förskola

Tallbackens förskola i centrala Vetlanda har två avdelningar. I februari flyttar förskolan till den nya förskolan Vildvinet.

Tallbackens förskola

Tallbackens förskola

Det är viktigt att miljön vi vistas i är tilltalande och inspirerande. En del av vårt material finns bara i en upplaga. Barnen får genom det naturligt lära sig att vänta på sin tur om en sak är upptagen eller att samarbeta. Var sak har sin plats. Att vara rädd om sakerna blir en självklarhet.

Mestadels arbetar respektive avdelning för sig eftersom miljön och arbetssättet är uppbyggt på ett sätt som är anpassat till barnens ålder och mognad.

Vi tycker att det är viktigt att ge barnen tid och ro, att de får sysselsätta sig med det som de själva väljer utifrån möjligheterna som erbjuds.

Maten på förskolan

Tallbackens förskola har ett mottagningskök. Det innebär att vi tar emot huvudrätten från Tändhattens förskola. Vi kokar potatis, ris, pasta och varma grönsaker i vårt kök. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra et-tjänster.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det är förbjudet att diskriminera eller kränka ett barn. Varje år gör förskolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling.öppnas i nytt fönster

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer här om hur du gör om du inte är nöjd med vården du har fått, eller inte har fått.