Esplanadens förskola

Esplanadens förskola ligger mitt emot Vetlanda badhus. Vi har två ålders­indelade avdelningar.

Esplanadens förskola

Esplanadens förskola

Vår vision är att alla har något att lära och alla har något att lära ut.

Vi arbetar för en förskola som stimulerar och lockar till lek, där man får upptäcka och lära sig nya saker. Vi vill låta barnen använda sin kreativitet och nyfikenhet i samspel med andra där vi pedagoger finns med som medforskare.

Varje dag har vi en gemensam samling då vi sjunger och har sagoberättande. Vi använder oss av konkret material och bilder som fängslar barnen och förstärker språkupplevelsen. 

Esplanadens och Bäckagårdens förskolor kommer att ersättas av en nybyggd förskola på Himlabackarna. Den nya förskolan beräknas vara klar år 2021/2022.

Maten på förskolan

Esplanadens förskola har ett mottagningskök. Det innebär att vi tar emot huvudrätten från Tändhattens förskola. Vi kokar potatis, ris, pasta och varma grönsaker i vårt kök. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det är förbjudet att diskriminera eller kränka ett barn. Varje år gör förskolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf). Pdf, 400.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer här om hur du gör om du inte är nöjd med vården du har fått, eller inte har fått.