Bäckagårdens förskola

Bäckagårdens förskola ligger i centrala Vetlanda med gångavstånd till lekparker, grönområden och skogen. Förskolan har två avdelningar.

Bäckagårdens förskola

Bäckagårdens förskola

Vi jobbar med förhållningssättet LIP ( lösningsinriktad pedagogik) på vår förskola. Det innebär att vi lyfter barnens styrkor och fokuserar på att se det positiva hos varje barn. Verksamheten ska vara lekfull och lärorik. Vi strävar efter att ge varje barn en trygg och omväxlande miljö.

Bäckagårdens och Esplanadens förskolor kommer att ersättas av en nybyggd förskola på Himlabackarna. Den nya förskolan beräknas vara klar år 2021/2022.

Maten på förskolan

Bäckagårdens förskola har ett mottagningskök. Det innebär att vi tar emot huvudrätten från Bäckseda förskola. Vi kokar potatis, ris, pasta och varma grönsaker i vårt kök. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via vår e-tjänst.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det är förbjudet att diskriminera eller kränka ett barn. Varje år gör förskolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf). Pdf, 423.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer här om hur du gör om du inte är nöjd med vården du har fått, eller inte har fått.