Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg

Du som vill driva fristående förskola eller pedagogisk omsorg ska ansöka om att få starta. Här får du information om vilka riktlinjer du måste följa och hur du ansöker.

Det finns riktlinjer för vilka krav som måste vara uppfyllda för att du ska få godkänt att starta en förskola.öppnas i nytt fönster Det finns även riktlinjer för dig som vill ansöka om bidrag för pedagogisk verksamhet.öppnas i nytt fönster Räkna med en handläggningstid på fyra till fem månader efter det att du skickat in en komplett ansökan med bilagor till barn- och utbildningsförvaltningen.

Ekonomi

Du får bidrag för att driva verksamheten efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande verksamhet.

Rapporter varje år

Du som driver fristående verksamhet ska varje år lämna verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen gör regelbunden tillsyn av fristående verksamheter.

Anmäl lokaler för undervisning

För att få använda en lokal för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du anmäla lokalen för undervisning till miljö- och byggförvaltningenöppnas i nytt fönster. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten planeras starta. Detta gäller inte om du driver verksamheten i ditt eget hem.

Tänk också på att söka andra tillstånd som kan behövas, till exempel bygglov och registrering av livsmedelslokal.