Cisterner

Har du en cistern för eldningsolja eller diesel som är större än en kubikmeter? Då ska den anmälas och kontrolleras regelbundet.

Den som har en cistern omfattas av regler från Naturvårdsverket och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, vilket bland annat innebär att du måste:

  • Informera miljö- och byggförvaltningen senast fyra veckor innan cisternen installeras eller hanteringen påbörjas.
  • Låta utföra återkommande kontroll med sex eller tolv års mellanrum beroende på tankens korrosionsskydd (klass S respektive K).
  • Skicka en kopia på utförda kontroller till miljö- och byggförvaltningen.
  • Informera miljö- och byggförvaltningen när cisternen ska tas ur bruk Pdf, 136 kB..

Det är förenat med miljösanktionsavgift att inte uppfylla kravet på information till tillsynsmyndighet om installation eller påbörjad hantering.

Cistern i vattenskyddsområde

Cistern placerad inom vattenskyddsområde ska ha en väl synlig skylt av varaktig beständighet med texten ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” uppsatt vid påfyllningsröret. Skylten ska även innehålla information om fastighets­beteckning, adress, volym, högsta fyllnings­flöde och innehåll.

Cistern inom vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd, till exempel invallning. Kravet gäller vid nyinstallation. Befintliga cisterner omfattas av kravet från den 1 jan 2022.

Företag ackrediterade att genomföra besiktning

Endast ackrediterade företag får genomföra kontrollbesiktningar av cisterner. På myndigheten SWEDAC:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka upp de företag som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll i ditt län.

Gällande föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2021:10 omfattar hantering av brand­farliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än en kubikmeter vätska samt anslutna rörledningar och slang­ledningar. Inom vattenskydds­område gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Det är bland annat krav på:

  • Information till tillsynsmyndigheten senast fyra veckor innan installation av cistern eller hanteringen påbörjas
  • Sekundärt skydd inom vattenskyddsområde
  • Omhändertagande när cistern tas ur bruk

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3 omfattar de krav som ställs angående:

  • Tekniska krav vid tillverkning
  • Installationskontroll
  • Periodiska kontroller (återkommande besiktningar)