Familjehemsutbildning PRIDE

PRIDE är en grund­utbildning och utredning av familjer som är intresserade av att bli familje­hem. Utbildning görs för att ge barn en trygg uppväxt och skapa goda för­utsättningar för familje­hemmet att klara sitt uppdrag.

Utbildningen är gratis och leds av familjehems­sekreterare och en erfaren familjehems­förälder. Vi träffas vid nio tillfällen, tre timmar per gång. Under utbildningens gör ledarna också hem­besök i varje familj.

Som en del i utbildningen kommer du att få skriva dina egna livs­böcker. I livsboken får du tillfälle att begrunda hur ditt egna liv har varit och hur det ser ut idag. Du får också fundera kring dina egna motiv att vilja bli familje­hem.

Efter avslutad utbildning görs en ömsesidig bedömning av din familjs förutsättningar. Förutsättningarna sammanfattas i en skriftlig utredning där beslutet också redovisas.

När börjar utbildningen?

Utbildningar startar löpande. Är du intresserad kontaktar du Annemo Lyrén via kontaktcenter.