Servicedeklaration för parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd finns att söka för nyttotrafik och för rörelsehindrade personer. För rörelsehindrade är tillståndet kostnadsfritt.

Parkeringstillståndet för nyttotrafik är till för serviceföretag och näringsidkare som har behov av en nära tillgång till fordonet för att kunna utföra sitt arbete. Ett tillstånd för nyttotrafik kan omfatta upp till fem fordon – dock kan inte flera fordon använda tillståndet samtidigt.

Dispens från trafikföreskrifter kan även ges vid exempelvis flyttning. Detta för att kunna ställa upp en bil på trottoaren eller dylikt.

Vi lovar

Vid förfrågan ska besked om tillstånd meddelas inom en vecka. Du får besked via e-post, telefon, brev eller vid ett personligt besök.

Ditt ansvar

Person med funktionshinder

Med ansökan ska du bifoga ett aktuellt läkarintyg, ett fotografi av körkortsslag samt namnteckning från sökanden.

Näringsidkare

Med ansökan ska du ange typ av verksamhet och fordonets registreringsnummer enligt särskild blankett.