Ersättningar externa utförare hemtjänst

Här kan du läsa vilka ersättningar som gäller för externa utförare inom hemtjänsten från och med den 1 april 2023.

Ersättningar externa utförare hemtjänst

Insats

Omsorg/service

Service

Hemtjänst centralort

475 kronor/timma

416 kronor/timma

Hemtjänst övriga områden

511 kronor/timma

446 kronor/timma

Matdistribution centralort

42 kronor/tillfälle


Matdistribution övriga områden

83 kronor/tillfälle


Trygghetslarm centralort

149 kronor/tillfälle


Trygghetslarm övriga områden

170 kronor/tillfälle


I prissättningen är privata utförare kompenserade för skillnader i momsregler.

Fakturan skickas till:
Vård och omsorgsförvaltningen
Box 293
574 23 Vetlanda

Ange referenskod: 55100

På fakturan anges:

  • Period fakturan avser
  • Namn på brukare (inte personnummer)
  • Brukarens bostadsort
  • Insats (service; omsorg; omsorg/service)
  • Antal utförda timmar per brukare
  • Pris för utförda timmar per brukare