Skola och förskola stänger

Korsberga förskola och Myresjö skola 4-6 tvingas stänga på grund av hög frånvaro bland personalen. Enheterna är stängda torsdagen den 20 januari och fredagen den 21 januari.

En barngrupp på promenad.

Korsberga förskola och Myresjö skola stänger på grund av hög personalfrånvaro.

Just nu är personalfrånvaron så hög på Korsberga förskola och Myresjö skola att de tvingas stänga. Frånvaron beror på sjukdom och hemkarantän.

– Det är för många borta för att vi ska kunna bedriva verksamheten. Det beror inte på intern smittspridning och vi har inte haft någon dialog med smittskydd i frågan. Personalfrånvaron är helt enkelt för hög av olika anledningar, berättar Britta Utter som är grundskolechef.

Myresjö skola

När det gäller Myresjö skola är det årskurs 4 till 6 som ska stanna hemma torsdag och fredag, medan F-3 fortsätter som vanligt. Även fritidshemmet är öppet.

– Undervisningen sker som distansundervisning för de elever som är hemma. De får uppgifter att göra hemifrån, men det handlar inte om fjärrundervisning i första hand, säger Britta Utter.

Om en elev har ett särskilt behov av undervisning som inte kan tillgodoses i hemmet finns tillräckligt med personal på plats för att ta emot eleven på skolan. Det finns även möjlighet att få viss omsorg på fritidshemmet.

– Vårdnadshavaren ska ta en kontakt med elevens rektor som gör en bedömning av behovet, så att eventuell skolskjuts kan ordnas och skolan är beredd på att ta emot eleven, förklarar Britta.

I ett första skede räknar barn- och utbildningsförvaltningen med att Myresjö skola är öppen för samtliga elever från och med måndagen den 24 januari, men uppmanar alla vårdnadshavare att hålla extra koll i appen Edlevo.

Korsberga förskola

Torsdagen den 20 januari och fredagen den 21 januari stänger Korsberga förskola helt. Det innebär att du som inte har en samhällsviktig funktion ska stanna hemma med ditt barn. Undantag kan förekomma om barnet behöver särskilt stöd som inte kan tillgodoses i hemmet.

– Om du har en samhällsviktig funktion ska du anmäla detta till förskolan och sedan ska barnet komma till förskolan precis som vanligt, säger Ingela Nyberg, verksamhetschef för förskolorna i Vetlanda kommun.

Om ni är två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet bör den andra stanna hemma med barnet.

För att veta om du har en samhällsviktig tjänst ska du ha en dialog med din arbetsgivare eller följa den vägledning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lagt upp på sin webbplats Länk till annan webbplats..

Följande sektorer räknas som samhällsviktiga. Observera att kommunen har rätt att begära in arbetsgivarintyg som styrker behovet av barnomsorg för dig som har ett samhällsviktigt yrke.

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel
 • Militärt försvar
 • Offentlig förvaltning
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar
 • Transporter

När förskolan är stängd enskilda dagar görs inget avdrag på avgiften, men om stängningen varar längre än en vecka reduceras avgiften.

– Vi räknar med att Korsberga förskola är igång som vanligt från och med måndag den 24 januari, men var observanta på nya besked i appen Edlevo, avslutar Ingela Nyberg.

Du som är hemma med ditt barn på grund av att en förskola stänger kan ansöka om vab. Du kan läsa mer om hur du ansöker om vab när skolan stänger på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.. Regeringen beslutade den 23 september 2021 att förlänga denna möjlighet till utgången av januari 2022.