Vaccinationen närmar sig för allt fler i kommunen

Av de brukare och patienter som ingår i fas 1 av vaccinationen mot covid-19 har de allra flesta nu fått sin första vaccin­dos. I den första fasen ingår även kommunal vård- och omsorgs­personal som ska få sitt vaccin på vård­central. Den gruppen blir också först ut att testa på hur det kommer gå till när vaccinationen av allmän­heten drar igång på allvar.

En vaccinspruta
En vaccinspruta

Det är Vårdcentralen Aroma som samordnar vaccinationen i Vetlanda kommun. De planerar, strukturerar och fördelar vaccin till de andra vårdcentralerna. Det är också därifrån Vetlanda kommun får sina vaccindoser. Kommunens sjuksköterskor ansvarar för att vaccinera de som bor på särskilda boenden och de som har hemsjukvård. Brukare med hemtjänst, vuxna som bor tillsammans med dem som har hemtjänst och kommunens vård- och omsorgspersonal blir vaccinerade av vårdcentralernas personal.

När vi nu gått in i den andra halvan av februari har de allra flesta äldre som ingår i fas 1 fått sin första dos vaccin. En del har även fått sin andra. Men när det kommer till personalen som tar hand om dem så är det fortfarande en stor andel kvar. Detta ska åtgärdas lördagen den 27 februari. Då har Aroma nämligen en heldag tillägnad vaccination av 500 medarbetare inom kommunens vård och omsorg.

– Vi har valt en lördag eftersom rekommendationen är att man ska ha en ledig dag efter att man har vaccinerat sig. För dem som jobbar på helgen kommer vi att erbjuda ett annat tillfälle, berättar Marie Rooth på Vårdcentralen Aroma.

Eftersom leveranserna av vaccin kommer veckovis får inte de övriga vårdcentralerna i kommunen några doser den veckan. Det handlar om Unicare vårdcentral och vårdcentralerna Bra Liv i Vetlanda och Landsbro.

– Vecka 8 är det planerat för att komma ikapp med vård- och omsorgspersonalen som arbetar nära brukare och patienter, men vi ser fram emot att få fler doser att fördela mellan vårdcentralerna de kommande veckorna, säger Ingvor Andersson som är verksamhetschef på Unicare.

För Vårdcentralen Aroma blir lördagen den 27 februari ett bra test inför vad som komma skall. Det ger en möjlighet att testa hur det kan fungera när ett stort antal människor ska anmäla sig genom olika digitala och analoga kanaler, och vaccindoser ska ges på löpande band. En uppgift som minst sagt kräver en del organisation.

– Vaccinationen måste gå i en viss hastighet. Det behöver vara sju sjuksköterskor på plats, fem kringpersonal och en läkare. Vi har sex stationer och varje vaccination får ta max fyra minuter, berättar Marie Rooth.

Efter vaccinationen ska den som blivit vaccinerad stanna kvar i lokalerna i 15 minuter för att eventuella biverkningar ska kunna upptäckas. Om man haft allergier sedan tidigare är det 30 minuter som gäller. Fyra veckor senare välkomnas vård- och omsorgspersonalen tillbaka till Aroma för att få sin andra spruta.

Fortsatt försiktighet

Även om stora delar av de allra äldsta och sköraste i samhället har fått åtminstone en dos vaccin så är det fortsatt försiktighet som gäller. Vill den som är vaccinerad träffa släkt och vänner bör det göras på ett smittsäkert sätt.

Efter den andra dosen tar det en till två veckor innan kroppen har byggt upp ett bra skydd mot sjukdomen. Det finns också en liten risk för att den som tagit vaccin ändå kan få sjukdomen, eftersom vaccinet aldrig kan ge ett hundraprocentigt skydd. Det finns också en risk att en person som fått vaccin ändå kan bli smittad och sprida smittan vidare, utan att själv visa symtom.

– Från kommunens sida ska vi fortfarande följa de rutiner som gäller sedan tidigare, hålla avstånd, noggrann handhygien, rätt skyddsutrustning, provtagning vid symtom och vid byte av vårdform och så vidare. Det kommer att gälla ända tills vi får något annat till oss, berättar kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Helen Karlsson.

Förbereder för massvaccinering

Samtidigt som fas 1 närmar sig målgång börjar vårdcentralernas och regionernas blickar riktas mot de kommande faserna. Den breda massan ska vaccineras först i fas 4, men redan i fas 2 och 3 kommer vaccinationen att ske i en helt annan omfattning än tidigare. Runt om i landet pågår tester på sjukhus och vårdcentraler för att se att systemet fungerar på ett bra sätt inför den stora massvaccineringen. Under den senaste veckan medverkade Bra Liv Vetlanda på ett test i Eksjö tillsammans med Bra Liv Eksjö vårdcentral och personal från kommunen.

– Det var ett test där 600 personer bjöds in till vaccination på en dag, så vi fick se både möjligheter och svårigheter och vad vi kan förändra till kommande vaccinationer, säger Jane Broling Danielsson som är verksamhetschef vid vårdcentralerna Bra liv i Vetlanda kommun.

I Vetlanda kommun pågår arbetet med att säkra upp en lämplig lokal för att ta emot allmänheten för vaccination. Främst vill man att lokalen ska vara centralt belägen, ha en stor parkering och stora ytor så att de som är där kan hålla avstånd.

– Det måste också finnas uppkoppling till datorer, säger Jane Broling Danielsson.

Planen är att vårdcentralerna ska kunna samordna vaccinationen av Vetlandaborna i den lokalen, så att alla vet att det är just dit de ska åka, oavsett vilken vårdcentral som sköter vaccinationen av den enskilda patienten.

Skickas ut brev

I fas 2 ska alla som är äldre än 65 år erbjudas vaccin. Men också personer som har ett särskilt medicinskt tillstånd, vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare. Men det är äldst först som gäller.

– I fas 2 är det först 85 plus. Alla kommer att få ett brev när det närmar sig för just dem, berättar Jane Broling Danielsson.

Brevet skickas centralt ifrån regionledningen och innehåller information om vilken vårdcentral som sköter ens vaccination och hur man går tillväga för att boka tid.