Snart är hela äldre­omsorgen vaccinerad

Vaccinationen närmar sig mål­linjen i Vetlanda kommuns äldre­omsorg. I stort sett alla brukare som vaccineras av kommunens sjuk­sköterskor har fått sin första dos och nu börjar Vetlanda kommun blicka framåt mot fas 2. Men innan dess ska hela fas 1 bli klar, inklusive personal som arbetar vårdnära.

En vaccinspruta är på väg att ges till en brukare i äldreomsorgen.

I den första fasen av vaccinationen mot covid-19 har Sveriges äldre prioriterats och det är Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning som landets kommuner och regioner har utgått från. Det handlar om de som bor på särskilda boenden för äldre, de som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dess personer och vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör nämnda riskgrupper.

När det gäller personal så är det vård- och omsorgspersonal med ett vårdnära arbete som prioriteras i fas 1 av vaccinationen. I Vetlanda kommun har även två områdeschefer på särskilda boenden och sex biståndshandläggare blivit vaccinerade på vårdcentral, med anledning av sina uppdrag ute i verksamheterna och hemma hos brukare.

– Vi gjorde bedömningen att den närmsta chefen ute i verksamheterna spelade en nyckelroll för att leda och fördela arbetet när det gällde covid-vården. Vi såg boendet som en helhet med de boende, personalen och chefen, förklarar vård- och omsorgschef Marianne Karlsson.

I ett tidigt skede av vaccinationen var vård- och omsorgsförvaltningens tanke att samtliga anställda inom äldreomsorgen och samtliga biståndshandläggare skulle erbjudas vaccin under fas 1. Men snart kom tydligare information som klargjorde att områdeschefer och biståndshandläggare inte skulle prioriteras.

– Vi fick avbryta när det stod klart att de inte ingick i den gruppen, så det är därför inte alla områdeschefer och biståndshandläggare har blivit vaccinerade. Egentligen skulle de ha väntat till fas 4 när vaccinationen av allmänheten drar igång, berättar Marianne.

Så har vaccinationen gått till

Det är kommunens egna sjuksköterskor som vaccinerar brukare på särskilda boenden och inom hemsjukvården, medan de som har hemtjänst får sitt vaccin på vårdcentral. Men kommunen har ett nära samarbete med vårdcentralerna för att vaccinationen ska fungera på ett bra sätt och inga doser ska gå till spillo

– På de särskilda boendena har i stort sett alla fått sina två doser, medan det fortfarande pågår vaccinering inom hemsjukvården, efter det kan vi börja blicka framåt mot fas 2, säger Helen Karlsson som är medicinskt ansvarig sjuksköterska på Vetlanda kommun.

Om det blir överblivna doser eller att vaccinet räcker till fler brukare än planerat så går doserna vidare i ledet, antingen via vårdcentral eller vidare till nästa område som ska vaccineras inom kommunens vård och omsorg.

– Vi har en tydlig plan att följa och vi använder verkligen allt vaccin vi kan. Det har till exempel hänt att vi fått åka med en ensam spruta till Landsbro för att det fanns en över och de stod näst på tur, säger Helen Karlsson.

Har ni sett något resultat av vaccinationen?

– Vi har inga nyinsjuknade sedan vaccinationen kommit igång på allvar och det tror jag säkert har med vaccinet att göra. Men vi slappnar inte av, utan fortsätter att testa vid symtom. Vi ändrar inga rutiner varken med skyddsutrustning eller provtagning, avslutar Helen Karlsson.