När och fjärran i kommunens skolor

Både gymnasieskolan och grundskolorna i Vetlanda kommun gör sig redo för förändringar från och med onsdagen den 27 januari. På gymnasiet kommer fler elever att få vara på plats igen, medan Landsbro skolas årskurs 7 till 9 börjar med växelvis distans­undervisning.

Lärare ritar på en tavla

Sedan starten av vårterminen har högstadieskolor möjlighet att bedriva undervisning på distans, något som Landsbro skola utnyttjar från och med den 27 januari.

I samband med att regeringen gick ut med att de nationella restriktionerna skulle förlängas, meddelade de också att rekommendationerna för gymnasieskolor skulle förändras. Det är fortfarande fjärr- och distansundervisning som är rekommendationen, men denna gång i kombination med undervisning på plats. För Njudungsgymnasiet innebär det att eleverna i årskurs 1 till 3 kommer att vara på plats i skolan växelvis och veckovis fram till sportlovet vecka 7.

– Vi börjar nu på onsdag, då ska årskurs 1 vara i skolan veckan ut. Vecka 5 är årskurs 2 på plats och vecka 6 ska årskurs 3 vara i skolan, berättar gymnasiechef Anna Ullman.

Regeringen rekommenderar att alla elever bör få minst 20 procent av sin undervisning på plats i skolan. Det innebär en dag i veckan, men för Njudungsgymnasiets elever blir det alltså mer än så.

– När vi kör veckovis blir det mer. Sen får vi se vad som händer efter sportlovet när det kommer nya besked beroende på hur det allmänna smittoläget ser ut, säger Anna Ullman.

Under tiden Njudungsgymnasiet har haft fjärrundervisning har skolan inte varit helt stängd. Introduktionsprogrammen har varit på plats, så även gymnasiesärskolan, elever i särskilda behov och de som har vissa praktiska moment. Men Anna Ullman ser fram emot att välkomna fler elever tillbaka till skolan.

– Närundervisning är det bästa alternativet, det säger all forskning. Det handlar både om det sociala och det kunskapsmässiga. Som människa växer man bäst i mötet med andra människor och då gör man det bäst på plats i skolan, förklarar hon.

Undervisning och lunch på plats

Just nu erbjuds gymnasieelever som läser på distans att hämta gratis lunch både från restauranger och från skolköken. Men för de elever som ska vara på plats i skolan är det skollunchen som gäller. Den länken som skickas ut till eleverna som läser på distans kommer inte att skickas ut den veckan eleven har undervisning på plats i skolan.

– Det är bara de elever som läser på distans som ska få länkar, så det innebär att de som är på plats i skolan får äta lunchen i skolrestaurangen på gymnasiet precis som vanligt, säger måltidschef Lena Ottosson.

Landsbro skola inför distans­undervisning

Sedan den 7 januari har regeringen öppnat upp för att även högstadieskolor ska kunna ha undervisning på distans. Det har hittills inte varit aktuellt i Vetlanda kommun, men från och med onsdagen den 27 januari inleder Landsbro skola växelvis distansundervisning för årskurs 7 till 9.

– Vi kommer att ha distansundervisning var tredje dag för respektive årskurs. Först ut på onsdag är det årskurs 9 som ska vara hemma, på torsdag ska årskurs 8 vara hemma och på fredag årskurs 7. Sen ska det rulla på så, förklarar Carina Östbom som är rektor på Landsbro skola årskurs 7-9.

Anledningen till att Landsbro skola tar till distansundervisning är att det just nu pågår ombyggnationer som påverkar utrymmena för elever och personal.

– Vi har tagit det här beslutet eftersom vi ser att det är svårt att undvika trängsel i samband med ombyggnationerna, säger Carina Östbom.

För de elever som läser på distans och som vanligtvis har skolskjuts, ska den platsen på bussen betraktas som uppbokad. Det innebär att ingen skolskjuts ska avbokas – de lediga platserna ska i stället bidra till ökat utrymme och minskad trängsel på bussarna.

– Det blir ett sätt att minska trängsel både i skolan och i bussarna när vi kan erbjuda undervisning på distans.

Skolmat vid distansundervisning

I grundskolan är kommunen skyldig att erbjuda näringsriktiga skolmåltider till eleverna. Detta innebär att de elever som läser på distans var tredje dag får ta med sig en matlåda hem från skolrestaurangen dagen innan.

– Vi har löst det så att handledaren får samla in uppgifter från sin klass om hur många som ska ha matlåda och vilka som ska ha specialkost, sen får eleven hämta en matlåda i skolrestaurangen i slutet av skoldagen, berättar måltidschef Lena Ottosson.

Elever som har distansundervisning på måndagar får ta med sin matlåda hem på fredagseftermiddagen. När det gäller dryck till maten så skickas det inte med, utan får ordnas på egen hand.

Inga större förändringar på Withala­skolan

Withalaskolan är för närvarande uppdelad i Withalaskolan 1 och 2, där nummer 2 är de elever i årskurs 7-9 på Mogärdeskolan som snart ska flytta in på Withalaskolan. Varken på Withalaskolan 1 eller 2 upplever skolledningen samma problem med trängsel som i Landsbro och förändringarna blir inte lika omfattande.

– Vi fortsätter med undervisning på plats i skolan men ser hela tiden över områden där det finns risk för trängsel, säger Jacob Freij som är rektor på Withalaskolan.

Undervisning i andra lokaler

Från och med måndagen den 25 januari börjar grundskolan med språkval för årskurs 6 igen. Det gäller både de elever som har undervisning på Withalaskolan och Landsbro skola. I samband med detta återupptar man även undervisning som normalt sker på en annan skola än den egna, till exempel hemkunskap och idrott.

Läraren som ska leda lektionen möter upp eleverna när de kommer till skolan så att de kan slussas in till rätt lokaler. Vetlanda kommun har även upphandlat två extra bussar för språkvalseleverna från Ekenässjöns skola och Holsby skola för att minska trängsel.