Förlängning av de nationella restriktionerna

Under torsdagen gav regeringen besked om att de nationella restriktionerna förlängs, med anledning av corona­virusets fortsatta spridning. Restriktionerna påverkar både offentliga och privata verksam­heter till och med åtminstone den 7 februari 2021.

Två personer hälsar med fötterna i stället för att ta i hand.

De nationella restriktionerna har förlängts med anledning av coronavirusets fortsatta spridning. Så än är det en god idé att hälsa med fötterna i stället för att ta i hand.

De nationella restriktionerna har förlängts och vad det innebär för Vetlanda kommun kan du läsa mer om här nedan. I korthet innebär det att

  • förbudet för serveringsställen att servera alkohol efter klockan 20 förlängs till den 7 februari
  • statliga myndigheter ska fortsatt se till att en så stor del av de anställda som möjligt arbetar hemifrån
  • gymnasieskolorna ska fortsätta med fjärr- och distansundervisning, men i kombination med undervisning på plats
  • rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken gäller hela våren
  • kommuners och regioners besöksytor ska vara stängda om verksamheten inte bedöms vara absolut nödvändig
  • idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare ska komma igång, både inomhus och utomhus.

Att de nationella restriktionerna förlängs innebär bland annat att rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken kommer att gälla hela våren. Det är Folkhälsomyndigheten som rekommenderar den som åker kollektivt att ha på sig munskydd under de tider när det är svårt att undvika trängsel.

Restriktionerna innebär även att det fortsatt är förbjudet för serveringsställen att servera alkohol efter klockan 20. Förbudet som trädde i kraft den 24 december 2020 gäller till och med den 7 februari. Serveringsställen har också ytterligare krav på sig, till exempel att det inte får sitta fler än fyra personer vid varje bord och att det måste vara gott om utrymme mellan sällskapen. I Vetlanda kommun är det miljö- och byggförvaltningen som ansvarar för tillsynen.

– Vår uppfattning är att det har varit väldigt lugnt. Vi har varit ute och tittat hur de har löst det på olika platser och tycker att det ser bra ut. Vi har upplevt det som att alla har tagit det på allvar, säger miljö- och byggchef Eva-Lott Karlsson.

Viss förändring för gymnasieskolorna

Sveriges gymnasieskolor har varit rekommenderade att ha undervisning på distans sedan slutet av höstterminen 2020. Dessa rekommendationer gäller även i fortsättningen, men med skillnaden att undervisningen bör bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss undervisning på plats. De nya rekommendationerna gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Hur detta påverkar Njudungsgymnasiet i Vetlanda är inte helt klart, men mer information kommer inom kort.

Icke nödvändig verksamhet stängd för besök

I restriktionerna ingår att kommuner och regioner ska hålla besöksytor stängda hos verksamheter som inte är samhällsviktiga. Vad som anses vara en icke-nödvändig verksamhet avgör respektive kommun och region utifrån sina egna behov.

– Vi har verksamheter som är stängda och kommer att fortsätta vara det, men vi har också verksamheter som nu öppnar upp efter regeringens besked om kultur- och fritidsverksamheter för ungdomar, säger kommundirektör Magnus Färjhage.

Bland de kommunala serviceverksamheterna kan nämnas att kompetenscenter är fortsatt stängt för obokade besök, medan kontaktcenter öppnar igen efter att tidigare ha haft stängt för obokade besök. Kontaktcenter har tidigare haft stängt på grund av svårigheter att begränsa antalet besökare i lokalen och därmed undvika trängsel. Men med den nya pandemilagen ges kommunen möjligheter att tydligt begränsa antalet besökare.

– Kontaktcenter är öppet nu. Det är den väg som våra medborgare har för att få kontakt med till exempel socialförvaltningen eller om man har andra viktiga ärenden till kommunen. Det kan vara både brådskande och viktigt att man får den kontakten, så vi bedömer att vi ska hålla öppet för max tre besökare åt gången, berättar Magnus Färjhage.

För vård- och omsorgsförvaltningen innebär restriktionerna att dagverksamheten för dementa på Norrängen är fortsatt stängd, så även Träningsviljan. Båda verksamheterna är stängda till och med den 15 februari.

Nytt för kultur- och fritidsverksamheter

Viss kultur- och fritidsverksamhet är undantagen restriktionerna som är riktade mot kommuner och regioner. Regeringen och Folkhälsomyndigheten menar att det är viktigt att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 och senare ska få bedrivas, både inomhus och utomhus.

– I princip är det så att all verksamhet för barn från och med nu är tillåten så länge den är smittsäker, säger Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef.

Lättnaden av restriktionerna innebär inte bara att barn och unga födda 2005 och senare får bedriva inomhusverksamhet i idrottshallar. Även badhuset öppnas upp.

– Det ger möjlighet för simklubben att komma igång med sin verksamhet för ungdomar, men också för barn och unga att komma till badhuset och bada på fritiden, om vi hittar en lösning på omklädningsrumsfrågan.

För dem som är födda 2004 och tidigare är det fortsatt endast utomhusverksamhet som är tillåten i kommunala lokaler, och kommunens rekommendation är att också företags- och föreningsägda lokaler följer detta, även om de egentligen är fria att ha öppet och följa pandemilagens anvisningar. Hydro Arenas bandyhall blir dock undantagen dessa rekommendationer.

– Vi har tillsammans med Nässjö kommun, och efter samråd med smittskyddsläkare, gjort bedömningen att våra bandyhallar som utgör en öppen yta på runt 9 000 kvadratmeter är så pass stora att de kan räknas som utomhusanläggning. Det ger Vetlanda Arena AB möjlighet att öppna för äldre ungdomar och seniorer att träna i Hydro Arena, även om det inte betraktas som elitverksamhet, berättar Stewe.

För kultur- och fritidsförvaltningens del innebär förändringarna att fritidsgården definitivt kommer att öppna, att biblioteken kan arrangera aktiviteter för barn och unga och att föreningar kan hyra kommunens idrottshallar för ungdomsverksamhet.

– Det som gäller i alla sammanhang är att verksamheten ska kunna vara smittsäker. Så bara för att det är möjligt i teorin är det inte säkert att det är möjligt i praktiken. Det finns frågor som måste få svar på olika hålla i våra verksamheter innan vi kan öppna, exempelvis som sagt hur vi löser frågan med omklädningsrum i badhusen.