Ljusning för kultur och fritid

Sedan mitten av december har restriktionerna varit hårda för kultur- och fritids­verksam­heter. Men nu gör sig kultur och fritid redo för lite lättnader, med start idag, den 18 januari.

Fotbollsplan på Heds Arena

Heds Arena har tillsammans med flera andra idrottsanläggningar varit stängd för organiserad verksamhet den senaste tiden.

Sedan den 22 december har biblioteken i kommunen varit stängda för besök. Möjligheten har funnits att boka böcker och hämta vid entrén, men den som har haft andra ärenden har fått vända vid dörren. Från och med den 18 januari blir det dock ändring på det.

– Alla aktiviteter är fortsatt inställda, men vi öppnar upp för besök igen, säger kultur- och fritidschef Stewe Jonsson.

Förutsättningarna blir lite annorlunda än vad biblioteksbesökarna är vana vid. Besökaren förväntas ha sitt ärende planerat, så att besöket är snabbt avklarat. Det finns möjlighet att låna dator eller läsa tidningen, men varje besök är begränsat till en kvart.

– Det är fortfarande en god idé att boka böcker i förtid, berättar Stewe Jonsson.

Förutom stadsbiblioteket öppnar även filialerna i kransorterna. Varje filial har räknat ut ett maxantal när det kommer till besökare, baserat på Folkhälsomyndighetens föreskrifter om att varje besökare ska ha tio kvadratmeter till sitt förfogande.

– I Vetlanda bibliotek får det vara 50 personer åt gången, medan det får vara tre personer i Korsberga, Ramkvilla och Landsbro. I bokbussen får bara en gå in åt gången.

Aktiviteter genom fritidsgården

En glädjande nyhet för många ungdomar är att fritidsgården Zonen får möjlighet att öppna upp för aktiviteter. Men fritidsgårdschef Glenh Zachrisson vill vara tydlig med att det inte handlar om någon allmän öppning i nuläget. Och det blir inte från den 18 januari.

– Det är viktigt att vi inte samlar för mycket folk, det ska fortfarande vara en begränsad grupp, säger han.

Till en början räknar man med att ha aktiviteter utomhus, men på sikt kan det också bli aktuellt med planerade aktiviteter inomhus för ett begränsat antal deltagare.

– Vi har inte hunnit planera vilken typ av aktiviteter vi kan ha ännu, men det känns bra att många ungdomar nu får gå under samma villkor som andra. Tidigare har man prioriterat bort en grupp av ungdomar.

Under en tid har fritidsgården varit stängd på grund av de skärpta restriktionerna. Då har fritidsledarna i stället vandrat på stan och mött ungdomar som rört sig utomhus. De har även haft digitala möten med ungdomar.

– Det kan till exempel handla om att spela spel eller liknande och det kommer vi fortsätta med parallellt, berättar Glenh Zachrisson.

Öppnar upp för idrottsverksamhet

Den senaste tiden har kommunens inomhusanläggningar för idrott varit stängda. Även Hydro Arena och Hasses Sportcenter har följt kommunens exempel och föreningar har uppmanats att inte ha organiserade träningar. Inomhusanläggningarna kommer fortsatt att vara stängda, åtminstone fram till den 24 januari.

Men från och med den 18 januari är det fritt fram att köra igång med utomhusverksamhet. Oavsett ålder.

– Heds Arena kan börja hyra ut för annat än elitverksamhet och i övrigt handlar det om föreningsägda anläggningar, där kommunen inte längre uppmanar till att ha stängt, säger Stewe Jonsson.

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter

För kommunala anläggningar och verksamheter som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen råder fortfarande restriktioner. Det innebär att Bad & Gyms anläggningar i både Vetlanda och Myresjö är stängda för allt annat än skolverksamhet. Även Vetlanda Museum är stängt tills vidare.