Stora delar av äldre­omsorgen har fått vaccin

Vaccineringen mot covid-19 pågår för fullt i Vetlanda kommuns äldre­omsorg. Samtliga brukare på särskilt boende för äldre och inom hem­tjänsten har nu erbjudits sin första vaccin­dos.

En sjuksköterska håller i en vaccinspruta

Kommunen räknar med att samtliga brukare och all vård- och omsorgspersonal ska ha fått vaccin vecka 10.

Av kommunens drygt 650 brukare inom äldreomsorgen har nästan alla fått en första dos av vaccinet mot covid-19. Det är endast inom hemsjukvården som alla brukare inte har hunnit bli vaccinerade.

– Det är ett fåtal som har tackat nej, men de allra flesta har valt att ta vaccinet, berättar Helen Karlsson som är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Det är kommunens egna sjuksköterskor som vaccinerar på särskilda boenden och inom hemsjukvården, medan de som har hemtjänst blir vaccinerade på vårdcentral.

– Även de som är nära hushållskontakter till de som har hemtjänst har fått vaccin och detta har också gjorts på vårdcentral.

Under vecka 2 har vårdcentralerna även börjat vaccinera kommunal vård- och omsorgspersonal, så att de som arbetar med att ta hand om de äldre ska kunna vara friska och utföra sitt viktiga arbete.

– Det är inte bara viktigt för att personalfrånvaron inte ska bli för hög, utan för att personalen inte ska vara smittdrivande när de träffar våra äldre, förklarar Helen Karlsson.

– Enligt våra beräkningar så ska samtliga brukare och all vård- och omsorgspersonal ha blivit erbjudna vaccin vecka 10.

Totalt rör det sig om cirka 1100 anställda inom vård och omsorg, inklusive vikarier, som blir erbjudna vaccin under vaccineringens första två faser.

Uppdelat i fyra faser

Det är Folkhälsomyndigheten som bestämmer i vilken ordning olika grupper ska vaccineras. Kort sagt bygger prioriteringsordningen på att de som riskerar att bli allra sjukast ska vaccineras först.

I fas 1 ingår personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst, personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorgspersonal som arbetar nära nämnda grupper. Även nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst erbjuds vaccin i fas 1, som beräknas vara genomförd i februari.

I fas 2 ska övriga personer som är 70 år och äldre vaccineras, men också personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Även personal som arbetar nära nämnda grupper blir erbjudna vaccin under fas 2, som väntas pågå mellan februari och april.

I fas 3 ska personer i åldrarna 18 till 69 år och som tillhör en riskgrupp vaccineras, innan övriga personer över 18 år och som inte tillhör någon riskgrupp får sitt vaccin i fas 4. Om allt går som planerat ska alla svenskar över 18 år ha erbjudits vaccin under det första halvåret 2021.