Musikskolan blir digital

Musikskolan går nu över till enbart digital undervisning. Genom instruktionsvideor, ljudklipp och teamsmöten kan eleverna fortsätta öva på sina instrument hemma.

Musikläraren Andreas Ålöv spelar kornett framför dator.

Musiklärarna har kontakt med sina elever via Teams för att bland annat dela förinspelade videoklipp. Andreas Ålöv är i färd med att spela in en kornettlektion.

Med lurar på huvudet och med video­inspelnings­funktionen påslagen sitter musik­läraren Andreas Ålöv ensam med sin kornett framför datorn. Klippet ska skickas till blås­eleverna som i lugn och ro kan öva på sina instrument hemma. Det är så verksamheten ser ut på musik­skolan just nu.

– Jag tror att musiken och egentligen allt annat som kan behålla en normalitet för barn är viktigt. Att fortsätta utvecklas i musik kan vara värde­fullt när så mycket annat just nu är satt på paus. Dessutom vet vi att musik utvecklar barn på ett unikt sätt och stärker deras kognitiva förmågor vilket påverkar mål­uppfyllelsen i andra ämnen, säger Erik Bratt som är rektor för Vetlanda musik­skola.

Ökad delaktighet

All undervisning sker på Teams, det kan handla om direkt­kontakt på lektions­tid men också om att dela skräddarsytt material i form av ljud­klipp, noter och filmer.

– Fördelen är att eleverna kan gå tillbaka hur många gånger som helst och titta på en video, materialet finns tillgängligt hela tiden. Erfarenheter från andra kommuner visar också att det blivit lättare för vårdnads­havare att hänga med och bli mer delaktiga. Det fysiska mötet är alltid oslagbart, men detta är ett bra komplement som vi tror kommer fungera jättefint, säger Erik Bratt.

Går att utveckla vidare

Nyligen hölls några inspirationsdagar där musikläraren Elias Jakobsson från Växjö föreläste kring digital musik­undervisning och gav tips och råd kring hur man kan tänka.

– Det har varit intressanta dagar med mycket kreativa lösningar. Delar i detta kan vi utveckla och använda oss av även senare i den traditionella under­visningen, säger Erik Bratt och nämner som exempel att det finns tankar på att låta eleverna spela in sina stämmor för att sedan sätta samman dem till ett orkester­­framförande.

Redan i våras införde musikskolan möjlighet till distansundervisning. Att de tekniska lösningarna finns på plats och fungerar och att både lärare och elever vet hur de ska användas har varit en fördel när hela verksamheten nu övergår till att bli digital.

– Vi har gjort en enorm digital resa sedan i våras och flyttat fram våra positioner rejält. Många av oss är nya på detta, men vi har fått en större insikt kring hur vi kan arbeta och ta oss runt de utmaningar som uppstår, säger Erik Bratt.

Följer riktlinjerna

Den digitala under­visningen gäller i första hand till 24 januari men kan komma att förlängas beroende på regeringens riktlinjer.

– Så fort det är möjligt kommer vi att gå tillbaka till traditionell undervisning. Vi ser positivt på framtiden och hoppas bland annat kunna hålla ett sommar­­läger för våra musik­elever i augusti, inte som kompensation för det som varit utan för möjligheten att upptäcka glädjen i att spela tillsammans, säger Erik Bratt.