Nu har vaccinet kommit till Vetlanda

Under förmiddagen var det dags för Vetlanda att börja vaccinera mot Covid-19. Först ut var Yvonne Arenkvist som bor på Bäckagården.

Yvonne Arenkvist får vaccin.

Yvonne Arenkvist, boende på Bäckagården, blev först ut i hela kommunen att få vaccinet mot Covid-19.

I måndags anlände 15 doser vaccin till Vetlanda och på tisdagen var det dags att inleda vaccineringen.

I Vetlanda kommun var det boende på Bäckagården som var först ut.

– Anledningen till att vi börjar med Bäckagården är för att det ska vara med en läkare vid första vaccinationen och Bäckagården ligger i nära anslutning till vårdcentralen, säger kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Helen Karlsson.

Yvonne Arenkvist blev den första personen i kommunen att få vaccinet.

– Det känns toppen, jag har väntat på det här. Jag har väldigt många släktingar som jag inte har träffat på länge och jag ser fram emot att kunna umgås med dem igen, säger hon.

Under måndagen anlände vaccinet till Vetlanda.

Under måndagen anlände vaccinet till Vetlanda.

Mer vaccin

Senare under veckan anländer ytterligare 140 doser vaccin till Vetlanda.

– Planen är att vi börjar vaccinera på de boenden som finns i centralorten, därefter går vi utanför centralorten. Vi kan däremot inte vaccinera på boenden som har en smitta, säger Helen Karlsson.

De första doserna går till de som har det allra största behovet av skydd, alltså personer som bor på särskilt boende för äldre och de som har hemsjukvård.

– Kommunen ansvarar för att vaccinera brukare på särskilda boenden för äldre, och patienter inskrivna i hemsjukvård. Det vill säga de personer som har kommunal hälso- och sjukvård, säger Helen Karlsson.

Vårdcentralen vaccinerar

Personer som har hemtjänst, men inte kommunal hemsjukvård, vaccineras av vårdcentralen. Även hushållskontakter till de med hemtjänst erbjuds vaccin samtidigt. Vårdcentralen ansvarar också för att vaccinera den personal som arbetar nära brukarna på särskilda boenden för äldre samt i hemsjukvården.

Frida Bengtsson, sjuksköterska.

Sjuksköterskan Frida Bengtsson kontrollerar sprutan.

Samtycke krävs

För att vaccineras krävs samtycke och under veckan skickas en förfrågan ut till personer som tillhör den grupp som ska vaccineras först. Kan personen själv inte svara kontaktas anhöriga.

– När personalen vaccineras vet vi inte, det beror på hur många av brukarna som vill ta vaccinet. Om alla brukare på särskilt boende säger ja, rör det sig om 320 personer, säger Helen Karlsson.

Två doser

Det tar minst en månad från och med den första vaccineringen till dess att personen är skyddad mot viruset.

– Du behöver ta två doser av vaccinet och de ska tas med cirka tre till fyra veckors mellanrum. Efter du har tagit den sista dosen tar det cirka en vecka innan du är skyddad, säger Helen Karlsson.

I vilken ordning vaccinerar vi?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en lista för hur kommunerna bör tänka när det kommer till vaccinationsordning.

Prioriterade grupper i fas 1

De grupper som prioriteras att vaccineras först är följande:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende. Detta gäller i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
  • Hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp enligt prioritet.

Fas 2

  • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

  • I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

Sista gruppen som erbjuds vaccination är övriga vuxna: 18 år och äldre som inte tillhör någon riskgrupp.

Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar.

Viktigt att vaccinera

När det blir din tur, tänk då på att ta vaccin för att skydda både dig själv och andra människor i din omgivning. Mer om vaccinering finns hos 1177.