Vetlanda kommun gör sig redo för vaccinering

De första doserna av vaccin mot covid-19 är snart i Sverige och 15 av doserna ska till Vetlanda kommun. Det är inte riktigt klart vilken dag vaccinet är på plats, men förhoppningen är att vaccinationen i kommunen ska vara igång tisdagen den 29 december.

Två sjuksköterskor fördelar mediciner

Den första leveransen är liten. Kommunerna i Jönköpings län får 15 vaccindoser var av de 200 doser som regionen blivit tilldelad. Först levereras vaccinet till Jönköping varifrån det sedan distribueras ut till kommunerna.

– Vi vet inte än om det blir den 27 eller 28 december, men vi vet att det kommer att skickas till Vårdcentralen Aroma där vi får hämta våra doser, säger vård- och omsorgschef Marianne Karlsson.

Redan under januari väntas fler och större leveranser som innebär att vaccinationen kan komma igång på allvar. Det är Folkhälsomyndigheten som bestämt i vilken ordning Sveriges invånare ska prioriteras. Först ut är de allra mest sårbara; de som bor på särskilt boende för äldre och de som har hemtjänst. Vaccinet ska också ges till vård- och omsorgspersonal som arbetar med nämnda grupper och till dem som bor tillsammans med hemtjänsttagare.

Bäckagården först ut

I Vetlanda kommun blir Bäckagårdens särskilda boende för äldre först ut med att få vaccin.

– Där har vi nära anslutning till vårdcentral, förklarar Marianne. Vaccinet ska ges av vana sjuksköterskor eller distriktssjuksköterska.

För att kunna börja vaccinera behövs först en ordination från läkare och ett underskrivet samtycke från brukaren eller en närstående. Innan vaccinationen kan börja måste också en hel del saker förberedas, något som vård och omsorg tror att man behöver avsätta måndagen den 28 december för.

– Vi ska få ut material till både personal och dem som ska ta vaccinet, sen behöver vi ha tillgång till akutväskor och vissa läkemedel. Planen är att vaccinera de här 15 doserna under tisdagen.

Vaccinet mot covid-19 har transporterats nedkylt, men när det kommer till Vetlanda har det tinats upp. Efter det har kommunen fem dagar på sig att använda det.

– Vi har till onsdag på oss att ge vaccinet, sen är det för gammalt, säger Marianne.

Mer information om vaccinet

För att få korrekt och aktuell information om vaccinet mot covid-19 ska du besöka 1177 Vårdguidens hemsida.