Fortsatt starka restriktioner för kultur och fritid i länet

Kommunerna i Jönköpings län går medvetet ifrån de nya nationella råden när det gäller kultur-, idrotts- och fritids­aktiviteter. På grund av den omfattande spridningen av covid-19 är det fortsatt endast elit­verksamhet och verk­sam­het för barn födda 2005 och senare som är tillåten i kommunens an­läggningar, såväl inomhus som utomhus.

Tre personer i kamp om en fotboll.

Fram till åtminstone den 17 januari är det fortsatt endast elitverksamhet och verksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare som är tillåten i kommunens anläggningar.

I de nya nationella råden som trädde i kraft den 14 december, öppnades det upp för idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar, så länge verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt. Men för kommunerna i Jönköpings län får den typen av aktiviteter vänta ytterligare ett tag i ett försök att bromsa den kraftiga smittspridningen, åtminstone i anläggningar som ägs av kommunerna.

– Kommunerna i länet har gemensamt tagit beslut om ett avsteg från de nationella råden. Vi kommer att hålla våra anläggningar stängda för stora grupper fram till och med den 17 januari. Efter det hoppas vi att läget har förbättrats och då tar vi ett nytt beslut, berättar kultur- och fritidschef Stewe Jonsson.

Eftersom de nationella råden tillåter träning och aktiviteter för alla åldrar, så länge de kan bedrivas smittsäkert, så kan inte kommunerna hindra föreningar från att bedriva verksamhet i sina egna anläggningar eller i anläggningar som hyrs av andra privata aktörer. Men i Vetlanda kommun ser de större privatdrivna anläggningarna ut att följa kommunens linje.

– Under gårdagen hade vi en dialog med Vetlanda Arena AB, som driver Hydro Arena och Heds Arena, och Vetlanda Sporthall AB, som driver Hasses Sportcenter. Båda dessa företag följer Vetlanda kommuns modell och öppnar endast för elitverksamhet och verksamhet för barn födda 2005 och senare.

Rekommendationerna om fortsatt paus gäller även för annan föreningsverksamhet, i alla åldrar, som de nya nationella råden annars ger en öppning för. Scouter, dansgrupper och andra verksamheter bör alltså också få vila till och med den 17 januari.

– Det är kommunens starka rekommendation att all fritidsverksamhet, förutom enskild träning på ett smittsäkert sätt, tar en paus till och med 17 januari. Så att smittspridningen och den enorma belastningen på sjukvården och den kommunala äldreomsorgen kan minskas.

Stewe Jonsson betonar också vikten av Vetlandas starka föreningsliv och menar att Vetlanda kommun är väldigt tacksam för den omfattande verksamhet som normalt bedrivs.

– Vi har full förståelse för att en fortsatt paus är en stor belastning för kanske framförallt idrotten där många föreningar väntat på att dra igång seriespel efter nyår. Men med det läge vi nu befinner oss i får vi inse att siktet för vinteridrotterna sannolikt får ställas mot nästa säsong, avslutar Stewe Jonsson.