Njudungs­gymnasiet inför under­visning på distans igen

Från och med den 7 december 2020 övergår Sveriges gymnasie­skolor till distans- och fjärr­under­visning, ett beslut som regeringen tagit efter nya rekommendationer från Folk­hälso­myndigheten. Förändringen är tids­begränsad och väntas gälla till den 6 januari 2021, då under­visningen ska ske på plats igen.

Ett tomt klassrum.
Ett tomt klassrum.

Så här kan det se ut i ett klassrum på Njudungsgymnasiet när det nu är dags för eleverna att ha fjärrundervisning igen.

Folkhälsomyndigheten poängterar i en artikel som publicerats på myndighetens hemsida, vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden även på fritiden. Även statsminister Stefan Löfven är tydlig med att det inte handlar om ett förlängt jullov.

För Njudungsgymnasiet i Vetlanda innebär de nya rekommendationerna att majoriteten av eleverna från den 7 december ska stanna hemma och få undervisning digitalt, via fjärrundervisning. Eleverna på gymnasiet har redan fått testa på undervisning på distans, precis som de flesta gymnasieeleverna runt om i Sverige fick göra under våren.

– Den senaste tiden har årskurs två och tre haft växelvis fjärrundervisning. Årskurs ett har också fått testa på det, så vi vet vad det handlar om, säger gymnasiechef Anna Ullman.

Inte alla elever

Efter vårens distansundervisning konstaterade Skolinspektionen att en del elever ställdes inför särskilt stora utmaningar, något som Folkhälsomyndigheten tagit hänsyn till i rekommendationerna. Elever på introduktionsprogrammen ska vara undantagna distansundervisningen. Detsamma gäller för elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.

– Vi kommer självklart att ha öppet skolan för elever som är i behov av särskilt stöd, så att de kan fortsätta med undervisning på plats.

Fler undantag

Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller för

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • nationella prov
  • elever på introduktionsprogrammen
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Att skolan ska fortsätta ha öppet för elever vid behov innebär att lärarna kan behöva vara i skolan ibland, men att de arbetar hemifrån när det är möjligt.

– I våras höll de flesta lärarna undervisningen från sina vanliga klassrum. De ska ha en dialog med rektor för att se om de behöver vara på plats.

Skolmat till elever som är på plats

Skolmaten som vanligtvis serveras dagligen till eleverna på gymnasiet kommer att fortsätta serveras till de elever som är på plats i skolan. Men för den som har fjärrundervisning får maten lösas på annat sätt fram till att skolan öppnar igen den 6 januari 2021.

- Den som har undervisning i skolan och är på plats under lunchtiden kan äta maten i skolan, säger kostchef Lena Ottosson.

Övriga skolformer omfattas inte

Det är bara gymnasieskolor som omfattas av de nya rekommendationerna. För övriga skolformer – förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola – bedömer Folkhälsomyndigheten att det positiva med att ha undervisning på plats överväger den minskning i smittspridning och sjukdomsbörda som kan förväntas. Inte heller vuxenutbildningar omfattas av rekommendationerna, där gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.