Friska barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälso­myndigheten har ändrat sina rekommendationer för barn som bor med någon som har covid-19. Från och med den första december bör även barn stanna hemma om någon i familjen har covid-19, oavsett om barnet har symtom eller inte.

En grupp förskolebarn sitter på en matta tillsammans med en pedagog.

Enligt Folkhälsomyndigheten sprider barn inte coronaviruset i samma utsträckning som vuxna, det är därför friska barn hittills har rekommenderats att vara i för- och grundskola. Bedömningen om att barn generellt sett får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen kvarstår, men nu ändras rekommendationerna.

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten i en artikel på myndighetens hemsida.

De nya rekommendationerna innebär att även Vetlanda kommun tänker om. Från och med den första december bör alla i Vetlanda kommun stanna hemma om de bor ihop med någon som har konstaterad covid-19, oavsett ålder.

– Vi vet att det finns en oro bland personalen i skolorna, men även hos elever. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att den här förändringen ska kunna göra att alla i våra verksamheter känner en större trygghet, säger skolchef Henrik Wågesson.