Julskyltning och corona

Söndagen den 29 november håller butikerna i Vetlanda centrum extra­öppet inför julen. Men det är inte en jul­skyltning i traditionell bemärkelse. Vetlanda kommun och Vetlanda handel går nu gemensamt ut för att klar­göra vilket ansvar som ligger hos de olika parterna och hur jul­skyltningen är tänkt att fungera.

Storgatan i Vetlanda med julbelysning som lyser i mörkret.
Storgatan i Vetlanda med julbelysning som lyser i mörkret.

Ett vanligt år är julskyltningen i centrala Vetlanda en självklarhet när helgerna börjar närma sig. Men 2020 är ett år när samhället har tvingats att tänka om. Stora delar av landet har fått skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen. Råd som bland annat innebär att man inte ska träffa andra personer än de man bor tillsammans med och inte besöka butiker om det inte är absolut nödvändigt.

– Tanken med årets julskyltning är inte att locka in mängder av människor i butikerna, i stället vill vi att fokus ska vara på skyltfönstren, utomhus. Och självklart förväntar vi oss att alla tar ett personligt ansvar att hålla avstånd och undvika trängsel, säger Cecilia Hjort Athler som är näringslivsutvecklare på Nuvab och ansvarig för Vetlanda handel.

Cecilia berättar vidare att skyltsöndagen kan vara ett tillfälle för Vetlandaborna att se intressanta produkter som de sen kan gå in och köpa vid ett senare tillfälle.

– Du kan titta i skyltfönstren och eventuellt gå in och köpa något om du ser att det inte är trångt i butiken. Att butikerna har öppet en dag extra hoppas jag kan bidra till att besöken sprids ut över fler dagar och trängseln i sin tur minskar.

Kommundirektör Magnus Färjhage är förstående till handelns önskan om ett tillfälle att få visa upp sortimentet inför julen, men även han betonar vikten av att alla måste ta sitt ansvar. Det är kommunen som ger tillstånd för julmarknaden på torget, men när och hur en butik har öppet kan inte kommunen påverka.

– Det blev klart ganska tidigt att det inte skulle bli någon marknad på torget, så vi behövde aldrig ta ställning till om vi skulle tillåta det i år, men när det gäller butiker så kan vi bara hänvisa till de allmänna råd som finns och be alla som handlar att ta sitt ansvar, säger Magnus Färjhage.

På serveringsställen har kommunen ett uppdrag att se över trängseln eller att till exempel kontrollera hygien och hantering av livsmedel. Det är alkohollagen som gör att kommunen kan bestämma hur länge ett uteställe får servera alkohol. Men att en butik kan ha öppet är inte en fråga för kommunen.

– Nej, det är något vi varken vill eller kan bestämma över. Det är fritt för handlarna hur de vill ha öppet. Däremot är det de allmänna råden som gäller och från myndighetshåll är det tydligt. Du ska inte leta ursäkter eller kryphål, varje individ måste ta sitt ansvar för att minska smittspridningen, säger Magnus Färjhage.

Från Vetlanda handels sida vill de vara tydliga med att årets julskyltning inte är den traditionella julskyltningen. Cecilia Hjort Athler menar att det handlar om butiker som har extraöppet inför julen och att handlarna är väl medvetna om riskerna och tar sitt ansvar.

– Vår ambition är verkligen inte att locka till trängsel, men vi vill se till att butikerna får chansen att gå runt. Vi vill att Vetlandaborna ska handla, men om det är trångt ska de inte handla just då, säger hon.