Politiken går över till digitala möten

Som en följd av de skärpta restriktionerna kring corona­pandemin ställer även politiken om. Fullmäktige minskas till 25 ledamöter, kommun­styrelsen glesas ut och övriga möten ska i största möjliga mån hållas digitalt.

Närbild på ordförandeklubban i fullmäktigesalen

Fullmäktige minskar antalet ledamöter och kommunstyrelsen flyttar sina möten till större lokaler som en följd av de nya coronarestriktionerna.

För att minska riskerna för smitt­spridning har gruppledarna i de partier som finns representerade i kommun­fullmäktige kommit överens om nya former för samman­träden tillfälligt.

Det innebär att antalet ledamöter i fullmäktige minskas från 45 till 25 samtidigt som den politiska representationen behålls. Det kommer alltså att finnas sex platser för Social­demokraterna, fyra för Moderaterna, tre för Center­partiet, fyra för Vetlanda framåtanda, tre för Sverige­demokraterna, tre för Krist­demokraterna, en för Vänster­partiet och en för Liberalerna.

Enstaka ersättare tillåts på plats för att kunna garantera att församlingen är tillräckligt stor för att kunna fatta beslut.

I första hand ska kommun­fullmäktige hantera verksamhets­kritiska ärenden. Det är kommun­fullmäktiges presidium som bedömer om det finns några sådana, efter rekommendation från förvaltningen. Utan sådana ärenden kan fullmäktige­möten komma att ställas in.

Rymligare mötessalar

Kommunstyrelsen, som består av 13 ledamöter, flyttar sina möten till fullmäktige­salen eller bibliotekets hörsal som är båda rymligare för att kunna glesa ut platserna och hålla avstånd. 13 ersättare finns med på distans digitalt.

– Om alla är med på distans och någon skulle få något fel på uppkopplingen så måste vi avbryta mötet vilket riskerar att de drar ut på tiden eller blir omöjliga att slutföra, därför gör vi så här istället, säger kommun­styrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S).

Arbetet fortsätter med att hitta möjliga lösningar för att både kommun­styrelsen och kommun­fullmäktige ska kunna hållas digitalt. Samtidigt uppmanas samtliga nämnder att gå över till digitala möten.

– Undantaget är sekretessärenden, där klarar vi i nuläget inte att säkerställa det digitalt, säger Henrik Tvarnö.

För att minska risken för smittspridning så uppmanas alla ersättare att stanna hemma och följa mötena digitalt. Ersättare blir endast kallad om någon ordinarie inte kan närvara.

Digitala dragningar

Vid både kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas samman­träden förekommer dragningar av tjänste­personer i olika ärenden. Enligt den nya överenskommelsen ska antalet tjänste­personer vid mötena minskas och dragningar så långt det är möjligt hållas digitalt.

Sammanträden för instanser som inte är besluts­fattande, som beredningar, råd och kommittéer, bör ställas in eller om möjligt hållas digitalt.

Överenskommelsen om ny mötes­ordning gäller till sista mars 2021 men utvärderas löpande och kan komma att ändras beroende på hur situationen med corona­pandemin utvecklas.