Förskolan vädjar till vårdnads­havare att ha barnen hemma

I takt med den ökande smitt­spridningen i sam­hället riskerar också för­skolans personal att bli smittad i högre ut­sträckning. För att kunna säkerställa att bemanningen är tillräcklig och att för­skolorna kan hålla öppet vädjar nu Vetlanda kommun till vårdnads­havare att ha sina barn hemma om de inte absolut behöver omsorg.

Flicka på förskola vinkar 

Förskolans ambition är att så långt som möjligt ha alla förskolor öppna. Vi försöker så långt det går att undvika att samlokalisera eller stänga förskolor, men det läge den här pandemin har försatt oss i gör att förskolan måste ha beredskap för att klara av bemanningen.

– För att vi ska kunna ta emot de barn som verkligen behöver barnomsorg är det viktigt att barn som inte är i behov av omsorg kan vara hemma, säger Ingela Nyberg som är verksamhetschef för förskolorna i Vetlanda kommun.

Från och med måndagen den 23 november till och med den 30 december vädjar vi till dig som har ett barn i 15-timmarsplacering och är hemma om dagarna att ha ditt barn hemma. På samma sätt ber vi dig som är permitterad av din arbetsgivare att ha dina barn hemma när du inte är på jobbet. Du har självklart fortsatt rätt till barnomsorg den tiden du arbetar.

– Vi vill vara tydliga med att det här är en ödmjuk vädjan och förfrågan för att lösa en ansträngd situation för förskolan och samhället i stort. Barnen har så klart rätt till förskola om vårdnadshavaren vill att barnet ska vara där.

Behöver inte betala avgift

För de vårdnadshavare som har barn i 15-timmarsplacering och väljer att ha barnen hemma kommer ingen avgift att tas ut. Avgiften under perioden 23 till 30 november kommer att reduceras på januarifakturan och under december månad är placeringen avgiftsbefriad. Om detta är aktuellt för dig kan du meddela förskolan direkt så meddelar de i sin tur barnomsorgshandläggaren.

– Självklart behåller man också sin plats i förskolan, så att det bara är att komma tillbaka senare. Platsen behålls, men avgiften pausas, säger Ingela Nyberg.