Undvik besök på äldreboenden

Efter att Broby­gården i Landsbro drabbats av ett stort utbrott av covid-19 och flera särskilda boenden uppmärk­sammat symtom hos brukare, uppmanar Vetlanda kommun allmänheten att undvika besök på äldre­boenden.

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson och medicinskt ansvariga sjuksköterska Helen Karlsson.

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson och medicinskt ansvariga sjuksköterska Helen Karlsson uppmanar Vetlandaborna att undvika besök på äldreboenden just nu.

Situationen på Brobygården är enligt kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Helen Karlsson på väg att ljusna något, men läget är fortfarande ansträngt. Inga ytterligare bekräftade fall av covid-19 har påvisats bland brukarna.

– Flera i personalen som varit frånvarande har börjat komma tillbaka, så läget ser lite bättre ut. Vi får hoppas att det fortsätter på den vägen, säger hon.

Tidigare i veckan var nästan halva personalstyrkan på Brobygården hemma. För att liknande situationer inte ska uppstå på andra särskilda boenden vädjar nu kommunen till allmänheten att inte besöka äldreboenden om det inte är nödvändigt. Ett besök ska alltid föregås av en dialog med personalen.

– Återigen så rör det sig inte om ett besöksförbud, men vi uppmanar om att inte besöka boendena just nu när samhällsspridningen är stor, förklarar vård- och omsorgschef Marianne Karlsson.

– Coronaviruset är allra farligast för våra äldre. För att undvika onödig smittspridning till dem så ber vi allmänheten att inte besöka boendena just nu, om det inte är absolut nödvändigt, fyller Helen i.

Att införa ett besöksförbud på äldreboenden är inte upp till kommunen att göra. Det är ett beslut som ska tas av regeringen. Den generella uppfattningen är att besökarna som kommit till äldreboenden sedan boendena öppnades för besök har varit noggranna och följt rutinerna på ett bra sätt.

– Besökarna i sig är inte det som driver in smittan på boenden, men när spridningen sker så snabbt i samhället i stort så ökar det risken att smittan kommer in både genom besökare och genom personal. Ju färre personer som vistas på boendet, desto mindre risk är det att smittan kommer in, berättar Helen.

En annan anledning till att besöksförbud inte införs är att vårens och sommarens besöksförbud var påfrestande för många äldre. Enligt Folkhälsomyndigheten kan ensamheten och avsaknaden av nära kontakt med familj, som många äldre fick uppleva, påverka den psykiska och fysiska hälsan på både kort och lång sikt.

Riktlinjer att följa

För den som besöker ett boende gäller sedan en tid tillbaka särskilda riktlinjer. Det handlar framför allt om de vanliga rekommendationerna, som att tvätta händerna, inte komma dit om man är sjuk och att hålla avstånd.

– Vi har sagt att varje brukare får ha max två till tre personer hos sig samtidigt och att alla besöken ska ske på den boendes rum för att besökarna inte ska röra sig bland andra boende, säger Helen.

Till detta kommer också ett stort personligt ansvar. Om du som besökare har vistats i miljöer där covid-19 kan ha spridits bör du absolut undvika att besöka våra äldreboenden.

– Det är som sagt svårt att veta om man smittar innan man själv har blivit sjuk, men alla måste gå till sig själva och fundera på om man kan ha utsatts för viruset innan man besökare våra äldre.

Om ett boende drabbas

Om smittan tar sig in på något av våra boenden, som i fallet med Brobygården under den gångna veckan, uppmanar kommunen till att tänka till både en och två gånger extra innan man besöker boendet.

– När det blir ett utbrott så går vi ut till anhöriga personligen och avråder dem från att besöka boendet. Men det finns flera skäl till att en anhörig kan behöva besöka boendet och i sådana fall bör det ske i samråd med sjuksköterska eller boendets områdeschef, avslutar Marianne Karlsson.