Stort utbrott av covid-19 på Brobygården

Brobygårdens äldre­boende i Landsbro har drabbats av ett stort utbrott av covid-19. Totalt rör det sig om ett tiotal brukare som testats positivt sedan fredagen den 6 november, medan en stor del av personal­styrkan är från­varande. Vetlanda kommun avråder skarpt från besök på boendet.

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson och medicinskt ansvariga sjuksköterska Helen Karlsson.

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Helen Karlsson avråder skarpt från att besöka Brobygården i nuläget. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson och medicinskt ansvariga sjuksköterska Helen Karlsson.

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Helen Karlsson avråder skarpt från att besöka Brobygården i nuläget. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.

Ett tiotal brukare på Brobygården har testats positivt för covid-19 och ytterligare ett tiotal brukare har inväntar provsvar. Samtidigt är närmare hälften av den cirka 40 personer stora personalstyrkan hemma. Vetlanda kommun avråder skarpt från att besöka boendet.

– Det är inget besöksförbud, men på grund av den uppkomna allvarliga situationen avråder vi skarpt från besök om man inte kommit överens om annat med områdeschef eller sjuksköterska, säger kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Helen Karlsson.

För att lösa personalfrågan samverkar Brobygården med andra särskilda boenden i kommunen.

– Vi ser över möjligheten att fördela från andra boenden till Brobygården och ersätta med vikarier. Vi vill inte sätta in oerfaren personal på Brobygården i den här situationen, säger vård- och omsorgschef Marianne Karlsson.

Vård och omsorg har också gått ut med en förfrågan till personal som arbetar deltid om de kan tänka sig att öka sin sysselsättningsgrad.

För att minska smittspridningen har regionens smittskyddsenhet smittskydd/vårdhygien kallat till en så kallad utbrottsgrupp där områdeschef, sjuksköterska, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), vårdcentralschef för Bra Liv i Landsbro och smittskydd/vårdhygien ingår.

– Där får vi hjälp och stöd i hur vi ska tänka och organisera för att minska smittspridningen när den tagit sig in på ett boende, säger Helen Karlsson.

Ansträngt läge

Läget på Brobygården är ansträngt när nästan hälften av personalstyrkan är hemma. Områdeschef Linda Karlström lyfter samtidigt fram personalen som tar ett stort ansvar.

– Det är viktigt att stanna hemma vid minsta symtom och alla har varit väldigt duktiga på att stanna hemma i ett tidigt skede, berättar hon.

– Några i personalen som varit borta har kommit tillbaka och vi har personal som fått tillbaka negativa testresultat, vilket så klart är positivt för oss, avslutar Linda.