Så påverkas familjecentralen av de nya coronarestriktionerna

Öppna förskolan stängs ner helt och det blir även vissa begränsningar kring besöken till övriga verksamheter på familje­centralen i syfte att minska risken för smitt­spridning.

Närbild på leksaker

Öppna förskolan stängs nu ner helt. Övriga besök till familjecentralen begränsas vilket innebär att du som har ett bokat besök på exempelvis kvinnohälsovården inte kan ta med dig någon medföljande.

Familje­centralen, som ligger på Kyrkogatan 15, drivs som ett samarbete mellan kommunen och Region Jönköpings län. Här finns barnavårds­central, kvinno­hälsovård, öppen förskola, socialtjänst och ungdoms­mottagning.

Kök och leklokaler stängs

Med anledning av de skärpta restriktionerna kring corona­pandemin genomförs nu en rad förändringar på familje­centralen för att minska risken för smitt­spridning. Det innebär att öppna förskolan, som är en mötes­plats för föräldrar med barn i åldrarna 0-5 år, stängs helt fram till 24 november. Därefter tas nya beslut utifrån rekommendationerna från Folkhälso­myndigheten och smittskyddet i regionen.

– Vi stänger också kök och leklokaler som vi tidigare haft öppna även utanför öppna förskolans schema­lagda verksamhet för att man ska kunna komma in och värma lite mat eller leka i väntan på bussen eller liknande, säger Monica Martinsson som är samordnare för familjecentralen.

Max en förälder på BVC

Barn- och kvinno­hälsovårdens verksamhet fortsätter som tidigare med bokade besök. Däremot införs begränsningar av medföljande för att minimera antalet personer i lokalerna. Det innebär att du som har ett besök på kvinno­hälsovården får komma själv och att eventuella medföljande får vänta utanför. Vid besök på barnavårdscentralen får endast en förälder följa med barnet in. Bokade besök med psykolog sker enligt överenskommelse.

Möte enligt överenskommelse

Även råd- och stödsamtal kopplat till social­tjänstens förebyggande arbete kommer att ske enligt överenskommelse. Ungdoms­mottagningen är fortsatt öppen för både bokade besök och drop-in.

– Eftersom det är verksamheter som bygger på personliga möten så försöker vi lösa det i dialog med de som besöker oss. Vi följer rekommendationerna om hand­hygien och avstånd och uppmanar alla som känner sig sjuka att stanna hemma, säger Monica Martinsson.